Man Met Hond 3

Besluitenlijst dagelijks bestuur 12 mei 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 8 april 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. De Voorjaarsnota en eerste kwartaalrapportage 2021 conform concept ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
 4. Het gewijzigde Privacybeleid WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 5. De Regeling Tijd- en plaats onafhankelijk werken WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 6. Ten aanzien van de compensatie voor de gedupeerden kinderopvangtoeslag:
  1. Bij ministeriële regeling is bepaald dat de compensatie kinderopvangtoeslag is aangewezen als een zogenaamd vrij te laten middel. Deze heeft dus geen invloed op het recht op bijstand.
  2. Geen acties in te stellen om de compensatie te gebruiken voor incasso van onze vorderingen.
  3. De vorderingen die zijn ontstaan in de periode dat bij de gedupeerde de kinderopvangtoeslag (onterecht) is stopgezet en/of over deze periode (onterecht) kinderopvangtoeslag moest worden terugbetaald, voor 1 jaar niet te innen en na 1 jaar hierover een nieuw besluit te nemen.
 7. De Voertuigregeling WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 8. De verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording conform concept ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
 9. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 10 juni 2021 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

Hoorn, mei 2021

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten