Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 12 november 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 8 oktober 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. De samenwerkingsverklaring voor het project ‘Modulaire woningbouw voor een circulaire en inclusieve leefomgeving’ tussen de zeven Westfriese, C2A en WerkSaam te ondertekenen.
 4. De plustaak uitvoering individuele studietoeslag te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2020.
 5. De actualisatie Controleprotocol 2019 – 2021 (inclusief Normenkader Rechtmatigheid 2020) ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
 6. De Najaarsnota en derde kwartaalrapportage, met inachtneming van de aanpassing dat de vergoeding voor de uitvoeringskosten Tozo (gecorrigeerd voor de uitvoeringskosten Tozo 2020) als vooruitontvangen bedrag op de balans van WerkSaam wordt opgenomen, ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. Verdere besluitvorming over een vrij te vallen bedrag met betrekking tot de vergoeding voor de uitvoeringskosten Tozo vindt plaats in 2021.
 7. Het voorstel plustaak bijzondere bijstand te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2020.
 8. De agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2020 met inachtneming van een wijziging vast te stellen.
 9. Het dienstverband van mevrouw Dölle als directeur terug te brengen naar 28 uur per week verdeeld over drie dagen.
 10. De beleidsregel Giften, ontvangsten en schadevergoedingen WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen, onder voorbehoud van een positief advies van de cliëntenraad.
 11. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 10 december 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, november 2020

dagelijks bestuur

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten