Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 13 februari 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 12 december 2019 wordt met inachtneming van genoemde wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2019 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
  3. Het dagelijks bestuur besluit het verslag van de bespreking van het strategisch plan van 12 december 2019 ongewijzigd vast te stellen.
  4. Door het positieve advies van de cliëntenraad besluit het dagelijks bestuur de beleidsregel ‘Terug- en invordering Bbz 2004 WerkSaam Westfriesland’ definitief vast te stellen.
  5. Besloten wordt de agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 12 maart 2020 met inachtneming van de wijzigingen vast te stellen.
  6. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur wordt gehouden op 12 maart 2020 om 08.30 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn.

 

Hoorn, februari 2020

dagelijks bestuur 

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten