Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 14 mei 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 9 april 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 9 april 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De Voorjaarnota en eerste kwartaalrapportage 2020 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.
  4. De beleidsregel Giften, ontvangsten en schadevergoedingen conform concept vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van de cliëntenraad.
  5. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 11 juni 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn.

Hoorn, mei 2020

dagelijks bestuur

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten