Man Met Hond 3

Besluitenlijst dagelijks bestuur 8 april 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 11 maart 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 11 maart 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De Jaarstukken 2020 conform concept ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. Het Sociaal Jaarverslag 2020 is een bijlage bij de jaarstukken 2020 en dient ter informatie.
  4. Het dagelijks bestuur besluit om de concept Begroting 2022 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  5. De gewijzigde Stageregeling WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
  6. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 12 mei 2021 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, april 2021
dagelijks bestuur

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten