Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 8 oktober 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 10 september 2020 gewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 10 september 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. Dat WerkSaam meehelpt aan de voorbereidingen van de pilot Employability Center. WerkSaam voert de pilot uit onder voorwaarde dat de prijsstelling duidelijk is over de periode na de pilot, hoe de prijsopbouw is en uit welke componenten deze bestaat. Tevens moet de prijs in verhouding staan tot die van andere aanbieders.
  4. De beleidsregel Bestuurlijke boete conform concept vast te stellen.
  5. Af te wijken van het inkoopbeleid van WerkSaam ten behoeve van de inkoop van een bedrijfsarts en verzuimcoördinator middels een enkelvoudige procedure voor de periode van vier jaar. In dit kader wordt onderzocht of er aanpassingen nodig zijn in het inkoopbeleid van WerkSaam.
  6. Dat binnen een week een raadsvoorstel ‘Uitbreiding beschut werkplekken om wachtlijst te voorkomen’ bij de gemeenten/colleges ligt. WerkSaam gaat pas starten met plekken middels de incidentele middelen van het Rijk als de positieve besluitvorming over structurele dekking van de additionele plekken Beschut werk door de gemeenteraden heeft plaatsgevonden.
  7. Het vergaderschema 2021 conform concept vast te stellen.
  8. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 12 november 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, oktober 2020

dagelijks bestuur 

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten