Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 9 april 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 12 maart 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 12 maart 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De concept Jaarrapportage 2019 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.
  4. De Jaarrapportage 2019 voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten.
  5. De concept Begroting 2021 (met 6 stemmen voor en 1 neutraal) ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.
  6. De begroting 2021 voor een zienswijze aan te bieden aan de raden van de Westfriese gemeenten.
  7. Onderzoek te doen naar de uitvoering van bijzondere bijstand voor 3 gemeenten. WerkSaam regelt dit met de 3 gemeenten, zij bespreken dit onderling.
  8. De brief ‘Voorstel beschut werk’ aan te passen en deze aan de gemeenten te sturen. De colleges wordt dan gevraagd zich als gemeente te beraden over extra financiering voor Beschut werk en WerkSaam uiterlijk 1 juli 2020 te informeren over deze reflectie.
  9. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 14 mei 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn.

 

Hoorn, april 2020

dagelijks bestuur

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten