Man Met Hond 3

Besluitenlijst dagelijks bestuur 9 december 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 11 november 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 11 november 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De concept Kadernota 2023 met inachtneming van een toevoeging ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. De concept Kadernota 2023 wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten
  4. De concept kredietfaciliteit 2022 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  5. De regeling (uitkering) bijzondere gebeurtenissen conform concept vast te stellen.
  6. De beleidsregel Uitstroompremie WerkSaam Westfriesland na positief advies van de cliëntenraad definitief vast te stellen.
  7. Het voorstel om de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, zoals in de tabel weergegeven, toe te voegen aan de Najaarsnota 2021 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur
  8. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 10 februari 2022 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

Hoorn, 10 februari 2021

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten