Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 9 juli 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 11 juni 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 11 juni 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De Frauderisicoanalyse 2020 conform concept vast te stellen.
  4. Mevrouw Dölle het mandaat te geven om voorwaarden te verbinden aan het aanvaarden van de pilot met TMA/Create (via het RPA – pilot Employability Center).
  5. In te stemmen met de nominatie van WerkSaam Westfriesland voor de NHN Business Awards 2020.
  6. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 10 september 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

Hoorn, juli 2020

dagelijks bestuur

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten