Man Met Hond 3

Besluitenlijst dagelijks bestuur 9 juni 2022

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 14 april 2022 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 14 april 2022 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De Voorjaarsnota en eerste kwartaalrapportage 2022 conform concept ter vaststelling voor te leggen aan de leden van het algemeen bestuur.
  4. De Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering WerkSaam Westfriesland onder voorbehoud van instemming van de ondernemingsraad vast te stellen.
  5. De gewijzigde Afstemmingsverordening ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  6. De gewijzigde Financiële Verordening ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  7. De agenda ten behoeve van de vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli 2022 vast te stellen. Tevens wordt besloten de vergadering van het algemeen bestuur te laten starten om 8.30 uur.
  8. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 14 juli 2022 om 10.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, 14 juli 2022

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten