Man Met Hond 3

Besluitenlijst algemeen bestuur 9 september 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 8 juli 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van de vergadering van 8 juli 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. De frauderisicoanalyse 2021 conform concept vast te stellen.
 4. De Regeling Verlof WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 5. De Fietsregeling WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 6. De Geschillenregeling WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 7. De Reiskostenregeling Woon-werkverkeer en dienstreizen WerkSaam Westfriesland Wsw en Beschut werk conform concept vast te stellen.
 8. De Regeling toegang tot account gebruiker WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 9. Punt 3 van het besluit van het dagelijks bestuur van 12 mei 2021 ‘De vorderingen die zijn ontstaan in de periode dat bij de gedupeerde de kinderopvangtoeslag (onterecht) is stopgezet en/of over deze periode (onterecht) kinderopvangtoeslag moest worden terugbetaald, voor 1 jaar niet te innen en na 1 jaar hierover een nieuw besluit te nemen’  in te trekken.
 10. Dat WerkSaam de kwijtscheldingsregeling voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag zo spoedig mogelijk uitvoert voor alle betrokkenen. Daartoe dient ieder college een opdracht te geven en WerkSaam te mandateren om het systeem van de belastingdienst te raadplegen waarin de betrokkenen per gemeente vermeld staan.
 11. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 14 oktober 2021 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, 14 oktober 2021

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten