Moeder Met Kinderen

Bijstandsfraude: voorkomen is beter dan genezen

WerkSaam Westfriesland helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Als werken nog een stap te ver is, zorgt WerkSaam voor inkomensondersteuning (een uitkering). De afdeling Handhaving & Sociale Recherche controleert of de uitkering terecht betaald wordt.

Is er recht op een uitkering?

Medewerkers van Team Handhaving & Sociale Recherche controleren de rechtmatigheid van de uitkeringen door: 

  • gegevens van de eigen en andere instanties te koppelen;
  • het voeren van gesprekken en onaangekondigde huisbezoeken en
  • het opvolgen van (anonieme) meldingen.

 

In 2022 zijn 91 onderzoeken gestart naar bijstandsfraude. Deze onderzoeken worden bij het aanvragen van een uitkering uitgevoerd maar ook na fraudemeldingen door burgers of andere instanties. Deze aanpak heeft succes, want er wordt 25% meer fraude opgespoord vergeleken met 2021. Sabina de Reus, teamleider Inkomen: ‘We vinden het belangrijk dat de uitkering terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben’.

Voorbeelden uit de praktijk

Het online aanbieden van diensten of producten via de sociale media (zoals Facebook) is gestegen. Wie een uitkering ontvangt, moet inkomsten uit online verkoop doorgeven aan WerkSaam.

Een andere voorbeeld van fraude is hebben van een “gezamenlijke huishouding”. De Reus: ‘niet iedereen is zich ervan bewust dat je moet doorgeven als je samen op 1 adres woont, ook als die persoon niet je partner is. Dit kan tot gevolg hebben dat iemand onterecht een uitkering ontvangt, maar kan ook betekenen dat iemand teveel huurtoeslag of kinderopvangtoeslag ontvangt’.

Ook komt het voor dat een iemand ergens anders woont dan waar hij staat ingeschreven of dat een woning zonder toestemming van de woningcorporatie wordt onderverhuurd. Vermogensfraude komt ook voor, bijvoorbeeld als bezit in het buitenland niet aan WerkSaam wordt doorgegeven: een huis, een stuk grond of een bankrekening. Hiervoor werken wij samen met Internationaal Bureau Fraude-informatie.

Voorkomen is beter dan genezen

We hechten veel waarde aan het geven van duidelijke voorlichting en helpen de cliënten verder bij vragen over de uitkering. Maar zijn ook scherp op fraude en handhaven actief, met als doel: voorkomen dat teveel of onterecht bijstand wordt verstrekt. En wat onterecht is betaald, moet terug, het is immers geld van ons allemaal. 

Fraude melden

Heeft u informatie die ons kan helpen bij het opsporen van fraude?  Iedereen kan een fraudemelding doen. Bijstandsfraude kunt u melden via www.werksaamwf.nl/fraude.. We pakken alle meldingen op en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om.

 

foto vergrootlas en eurobiljetten. WerkSaam-logo in beeld
Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.