Beschut werk

Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en kunt u daardoor niet bij een gewone werkgever aan de slag? En heeft u veel begeleiding nodig tijdens het werk of heeft de werkplek veel aanpassingen nodig om te kunnen werken? Dan kan er voor u een indicatie beschut werken worden aangevraagd bij het UWV.

Aantal beschut werk plekken

Tot 2020 zullen landelijk structureel 30.000 beschutte werkplekken beschikbaar komen. Voor de regio West-Friesland gaat het uiteindelijk om ongeveer 240 beschut werk plekken in 2020, die vanaf 2015 geleidelijk ingevuld gaan worden. Voor 2015 kunnen door  WerkSaam 8 beschut werkplekken worden ingevuld. Voor 2016 zijn dat er nog eens 24 extra.

Indicatie

Of u in aanmerking komt voor een indicatie hangt af van uw persoonlijke situatie. WerkSaam bepaalt wie mogelijk in aanmerking komt voor beschut werken. De aanmelding bij het UWV gaat via uw ontwikkelcoach. Het is dus niet mogelijk om zelf een indicatie voor beschut werken aan te vragen bij het UWV.

Werkplekken

Een beschutte werkplek kan zowel intern bij WerkSaam als bij een reguliere werkgever georganiseerd worden. Het uitgangspunt is werk bij een reguliere werkgever wanneer mogelijk. WerkSaam biedt  extra begeleiding of zorgt voor aanpassingen aan de werkplek die nodig zijn om te kunnen werken.

Salaris

Als u op een beschutte werkplek gaat werken krijgt u een dienstverband op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling van WerkSaam of de cao van de werkgever waar u de werkzaamheden gaat verrichten. Het salaris is minimaal het wettelijk minimumloon.                   

Meer informatie

Neem contact met op met uw coach voor meer informatie.