Boetes bij fraude

Fraude betekent het verzwijgen van informatie om een (hogere) uitkering te verkrijgen. Als u heeft gefraudeerd moet u de bijstand waar u geen recht op had volledig terugbetalen. Daarnaast krijgt u ook een boete van maximaal hetzelfde bedrag. Op deze pagina leest u meer over boete bij fraude.

Inlichtingenplicht

Wanneer u een uitkering van ons ontvangt dan geldt voor u de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat u alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. Vanaf 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels veel strenger bestraft. De overheid en de Nederlandse bevolking vinden het belangrijk dat geld, bestemd voor uitkeringen, alleen terechtkomt bij mensen die hier recht op hebben.

In de Participatiewet is daarom vastgelegd dat wanneer u de inlichtingenplicht schendt, er een boete moet worden opgelegd. Uiteraard moet u ook de bijstand waar u geen recht op had terugbetalen.

Hoogte boetes

Bij de eerste keer is de boete maximaal 100% van het fraudebedrag. Bij de tweede keer is de boete hoger (maximaal 150% van het fraudebedrag). Ook zullen wij dan drie maanden lang uw uitkering niet of slechts gedeeltelijk aan u uitbetalen en gebruiken om (een deel) van de boete te incasseren. U heeft dan drie maanden geen of een lager inkomen.

Als u de inlichtingenplicht geschonden heeft, maar dit nog geen gevolgen heeft gehad voor de hoogte van uw uitkering, dan bedraagt de boete minimaal € 150.

Gevolgen van fraude

Bij terugvordering van bijstand en boetes in verband met fraude is geen kwijtschelding en/of schuldhulpverlening mogelijk.

Bij hoge fraudes wordt aangifte bij de politie gedaan. Dan wordt een proces-verbaal opgemaakt en beslist de rechter welke gevolgen de fraude voor u heeft. U riskeert dan een gevangenisstraf en een strafblad.