Tozo 3: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, oktober 2020 t/m juni 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2) krijgt een vervolg (Tozo 3). De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die 30 september 2020 afloopt, wordt verlengd tot 1 april 2021.

De Tozo 3-regeling bestaat net als Tozo 1 en 2 uit 2 delen: Een tijdelijke inkomensondersteuning en een bedrijfskrediet. (samen met Tozo 1 en 2 kunt u maximaal € 10.157,- als bedrijfskrediet ontvangen).
Omdat vanaf 1 april 2021 een vermogenstoets gaat gelden, kunt u op dit moment alleen nog maar een uitkering aanvragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 3?

Er is een partnerinkomenstoets. Ook bij Tozo 3 kijken we kijken we naar het inkomen van uw partner. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als uw gezamenlijke inkomen boven de Tozo-uitkering uitkomt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 3.

Voorbeeld: 
De Tozo 3-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.512,90.
Uw partner verdient in juni € 500,-. 
Jullie ontvangen gezamenlijk € 1.512,90 -/- € 500,- = € 1.012,90 uitkering.

Voorbeeld 2: 
De Tozo 3-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.512,90.
Uw partner verdient in juni € 2.000,-. 
U ontvangt geen uitkering. 

Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Tot 1 april 2021 is er ook geen vermogenstoets. Dat betekent dat we tot die datum niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargelden) kijken. 

Als u nu gebruik maakt van Tozo 2

Wij mogen de lopende uitkeringen niet verlengen. De Rijksoverheid heeft bepaald dat u opnieuw een aanvraag moet doen. Uiteraard hoeft u niet alle gegevens opnieuw bij ons aan te leveren. Wij zorgen, net als bij Tozo 2, voor een verkorte aanvraagprocedure. Bij de aanvraag verklaart u dat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm. Bij uw aanvraag geeft u ook aan of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. 

Elke maand inkomsten doorgeven

Bij Tozo 3 is er een aanpassing waar het gaat om het doorgeven van uw inkomsten. U geeft vanaf 1 oktober elke maand door hoe hoog uw inkomsten of die van uw partner zijn. Ook als u geen inkomsten hebt gehad geeft u dit door! Dat kan via een formulier in dezelfde omgeving waar u ook uw aanvraag deed (hier heeft u DigiD voor nodig). U komt dan op de pagina iParticipatie en kunt u inloggen met uw DigiD. Er wordt dan aan u gevraagd wat u wilt doen. Het is belangrijk dat u dan kiest voor: Inkomstenverklaring TOZO. U kunt dit bevestigen met de knop OK (onderaan het veld). U kunt daarna de verklaring invullen. Om uw inkomsten te kunnen invullen klikt u op: + INKOMSTEN TOEVOEGEN
U kunt daarna de vragen beantwoorden. Als u meerdere inkomsten heeft, moet u dit daarna nog een keer herhalen om deze inkomsten te kunnen invullen.
 

Mogelijkheden voor (ander) werk

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt WerkSaam zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. Voor 1 januari 2021 nemen wij contact met u op om u hierover te informeren. 

Wij willen u wijzen op de mogelijkheden om (tijdelijk) ander werk te gaan doen. Dit levert vaak meer op dan de vergoeding die u krijgt met de Tozo-regeling. Kijk voor de mogelijkheden bij vacatures werkgevers

Voor meer informatie over de Tozo regeling verwijzen we u naar de veelgestelde vragen Tozo regeling.
 

 

Hier leest u meer over Tozo 3.