Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u vóór 1-1-1965 bent geboren en na 50ste jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Op deze pagina leest u meer over de IOAW-uitkering.

De IOAW-uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op het bijstandsniveau. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW.

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor de IOAW?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u vóór 1-1-1965 bent geboren en na uw 50ste werkloos bent geworden. Ook moet u de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

WerkSaam toetst of u aan de voorwaarden voldoet en bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt. WerkSaam kijkt onder andere of:

  • u inkomsten uit arbeid heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
  • u een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Let op! In de IOAW geldt een sollicitatieplicht, zowel voor u als voor uw eventuele partner.

Wat is de hoogte van de IOAW?

De hoogte van de IOAW is gebaseerd op het sociaal minimum en uw woonsituatie: samenwonend, kostendeler of alleenstaand.

Bent u alleenstaand en zijn er andere meerderjarige bewoners? Vanaf juli 2015 is in de IOAW stapsgewijs een kostendelersnorm ingevoerd. Wanneer u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, dan wordt de grondslag van de IOAW hierop aangepast. De grondslag is het bedrag waarop uw IOAW-uitkering gebaseerd is. Vanaf 1-7-2015 wordt dit gedurende 3,5 jaar in fases verlaagd.

Bij de IOAW is uw vermogen (huis, auto) niet van invloed op uw recht op uitkering.

Let op! In de IOAW geldt een solliciatieplicht, zowel voor uw als voor uw eventuele partner.

Waar vraagt u een uitkering aan?

U vraagt de uitkering aan via deze link.

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Als u op uw eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder bent, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de IOW. Voor de IOW kunt u terecht bij het UWV. Het UWV bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de IOW.

Meer informatie

  • Meer informatie vind u op de pagina kostendelersnorm IOAW
  • Neem contact met ons op voor meer informatie.
  • Neem contact op met het UWV voor informatie over de IOW.