Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Bent u vóór 1-1-1965 geboren en na uw 50ste jaar werkloos geworden?. Dan kunt u een IOAW uitkering aanvragen. Ook na uw WW of WGA uitkering. Wel moet u de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

WerkSaam toetst of u aan de voorwaarden voldoet en bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt. WerkSaam kijkt onder andere of:

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor de IOAW?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u vóór 1-1-1965 bent geboren en na uw 50ste werkloos bent geworden. Ook moet u de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

WerkSaam toetst of u aan de voorwaarden voldoet en bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt.

  • u inkomsten uit werk heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
  • u een partner heeft met inkomsten (werk, uitkeringen, pensioen) heeft.

Let op! In de IOAW geldt een sollicitatieplicht, zowel voor u als voor uw eventuele partner.

Wat is de hoogte van de IOAW?

De hoogte van de IOAW is gebaseerd op het sociaal minimum en uw woonsituatie: samenwonend, kostendeler of alleenstaand.

Bent u alleenstaand en zijn er andere bewoners ouder dan 18? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. Dat komt omdat u sommige kosten, zoals huur, gas, water en elektra met elkaar kunt delen. Als dit zo is wordt de grondslag van de IOAW aangepast. De grondslag is het bedrag waarop uw IOAW-uitkering gebaseerd is.

Bij de IOAW heeft uw vermogen (bijvoorbeeld huis, auto) geen invloed op uw recht op uitkering.

Let op! In de IOAW geldt een solliciatieplicht, zowel voor uw als voor uw eventuele partner.

Waar vraagt u een uitkering aan?

U vraagt de uitkering aan via deze link.

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Bent u op uw eerste werkloosheid dag 60 jaar en 4 maanden? Dan kunt u een IOW uitkering aanvragen. Voor de IOW kunt u terecht bij het UWV. Het UWV bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de IOW.

Meer informatie

  • Meer informatie vind u op de pagina kostendelersnorm IOAW
  • Neem contact op met het UWV voor informatie over de IOW
  • Neem contact met ons op voor meer informatie.