Gezin Bank lol

Onze huisregels

Wij helpen u bij uw zoektocht naar werk en voor het verstrekken van uw uitkering.

Gedrag

Wij helpen u graag goed en snel.

Daarom:

 • denken wij met u mee
 • komen we afspraken na
 • gaan we respectvol met elkaar om
 • staan we geen enkele vorm van agressie toe
 • Als medewerkers hebben we met elkaar deze regels opgesteld. Wij zijn er om onze cliënten en klanten goed te helpen.

Dit gedrag accepteren wij niet:

 • schreeuwen
 • schelden
 • bedreigen
 • discriminatie
 • seksueel getinte opmerkingen
 • fysiek geweld zoals slaan, schoppen
 • dreigen met fysiek geweld
 • opzettelijk aanbrengen van schade aan personen of eigendommen van de organisatie

Wij werken graag, voor en met u, aan uw ontwikkeling. Werkt u met ons mee?

Geluidsopnamen

WerkSaam staat voor een open en klantgerichte dienstverlening. Wij vinden het goed als u een geluidsopname maakt van een gesprek tussen u en een medewerker van WerkSaam. Hiervoor gelden een aantal spelregels.

Wat zijn de spelregels voor het maken van geluidopnamen?

WerkSaam staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt WerkSaam een alternatief aan.
Een cliënt/medewerker maakt van tevoren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
De cliënt/medewerker geeft aan WerkSaam een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als WerkSaam de opname maakt).
Zowel de medewerker/cliënt als WerkSaam knipt of plakt NIET in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
Geluidsopnamen worden zonder toestemming van de medewerker/cliënt en WerkSaam NIET aan derden gegeven of openbaar gemaakt.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.