Gezin Bank lol

Privacyverklaring en Cookies

Wij (WerkSaam) gebruiken persoonlijke gegevens. Op deze pagina leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, oftewel uw persoonsgegevens. Ook leest u hier informatie over uw privacyrechten.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Wij informeren u hier zoveel mogelijk over en wijzen u daarbij altijd op uw rechten.
 • Wij gaan op een vertrouwelijke manier met uw persoonsgegevens om. Wij hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde (medewerkers) geen toegang tot uw gegevens hebben;
 • Wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn en blijven;
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als onderdeel van de overheid zijn we verplicht om de bewaartermijnen van de Archiefwet toe te passen.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina met enige regelmaat te bekijken. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2021. 

 

Voor het melden van een datalek verwijzen wij u naar deze pagina.

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze wettelijke taken op een goede manier uit te kunnen voeren.

Voorbeeld:

Om uitkeringsaanvragen op een goede manier te kunnen te behandelen hebben wij veel persoonsgegevens nodig.

Voorbeeld:

Om een afspraak met een coach te kunnen maken hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig, zoals uw naam en e-mailadres.

Wij hebben in ons register van verwerkingsactiviteiten volledig inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens wij op welk moment gebruiken. Heeft u vragen over dit register of wilt u het register bekijken? Dan kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Juridische Zaken. U kunt telefonisch een afspraak maken via (0229) 25 87 58.

U heeft een aantal privacyrechten, namelijk het:

 • Recht op inzage
  • U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
 • Recht op verbetering, aanvulling en afscherming
  • U heeft het recht op verbetering, aanvulling en afscherming van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.
 • Recht op verwijdering
  • U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons kunt vragen om persoonsgegevens te verwijderen op het moment dat de bewaartermijn is verstreken.
 • Recht van bezwaar (en beperking)
  • U heeft het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Tevens kunt u tijdens een bezwaar vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

 

Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet zomaar met andere partijen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met een andere partij als dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke taak, bijvoorbeeld met het UWV, re-integratiebedrijven en Belastingdienst.

Wanneer wij persoonsgegevens met een andere partij delen dan maken wij altijd goede afspraken over het gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens. Wij werken alleen samen met partijen die een vergelijkbaar mate van beveiliging bieden.

Wij hebben een eigen toezichthouder privacy, een Functionaris Gegevensbescherming. De functionaris controleert ons doorlopend of wij (blijven) voldoen aan de privacyregels.

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via 0229 25 87 58 of via fg@werksaamwf.nl.

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij hebben daarom passende (beveiligings-)maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te bescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Toegangsbeveiliging
  • WerkSaam heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde personen in het pand kunnen komen.
 • Veilige systemen
  • WerkSaam stelt hoge eisen aan de digitale systemen die we gebruiken. Onze systemen moeten voldoen aan erkende beveiligingsnormen (zoals ISO27001 en NTA7516). Ook zijn onze systemen zo ingericht dat onbevoegde medewerkers niet bij uw persoonsgegevens kunnen.
 • Audits
  • Wij worden regelmatig met een audit getoetst op het door ons gevoerde (beveiligingsbeleid)beleid.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij houden ons hierbij aan de bewaartermijnen van de Archiefwet.

Als u persoonsgegevens bij ons achter laat dan is het dagelijks bestuur van WerkSaam verantwoordelijk voor de correcte omgang met uw persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van cookies om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren.  Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op en kunnen niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Wij maken gebruik van cookies voor 3 doelen:

 1. om een formulier goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw gegevens te onthouden die u op een formulier heeft ingevuld.
 2. om de website zo goed mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Wij maken gebruik van Google Analytics.
 3. als u inlogt op Mijn WerkSaam/iParticipatie dient u dit te doen met behulp van DigiD. Om gebruik te maken van DigiD worden sessie-cookies aangemaakt zodra de gebruiker inlogt. Het gebruik van de sessie-cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de website van DigiD.

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer geplaatst wordt als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het adres van uw internetprovider
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • welke pagina's u heeft bezocht.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, zijn bepaalde items niet goed leesbaar.
Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de consumentenbond.

Contact

Wilt u meer informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om  uw persoonsgegevens te beschermen of hebt u het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed bij ons zijn beveiligd? Of wilt u gebruik van uw privacyrechten? Neemt u dan contact op via fg@werksaamwf.nl.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.