Gezin bank boekje lezen
Disclaimer

Deze pagina op onze website is vertaald uit het Nederlands naar deze taal. Dit is gedaan door een computersysteem, zonder menselijke tussenkomst. Hierdoor kan de tekst anders zijn dan wanneer het in deze taal geschreven zou zijn.

Inburgeren in Nederland

Bent u nieuw in Nederland? Meestal moet u dan inburgeren. U leert de Nederlandse taal en hoe wij in Nederland wonen en werken. Meestal moet u ook examen doen.
Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe regels voor inburgering. De volgende informatie gaat over de nieuwe regels.

Wanneer moet u inburgeren:

U moet inburgeren als een of meerdere van onderstaande situaties op u van toepassing is.

 • U bent 18 jaar of ouder en
 • U komt van buiten de Europese Unie in Nederland wonen. Dit geldt ook als u de Turkse nationaliteit heeft. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.
 • U bent vanaf 1 januari 2022 in een van de volgende gemeenten komen wonen: Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Opmeer, Medemblik
 • U heeft een brief van DUO ontvangen waarin staat dat u verplicht moet inburgeren.

Wanneer moet u niet inburgeren:

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U bent met pensioen.
 • U heeft een paspoort van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of u bent familie van iemand met zo’n paspoort.
 • U bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar.
 • U heeft Nederlandse diploma’s. Of u heeft bewijs dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of heeft gedaan.
 • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk.

 

De informatie op de pagina is voor inwoners van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Opmeer en Medemblik. Bent u inwoner van de gemeente Hoorn? Dan helpt de gemeente Hoorn u bij uw inburgering. Ga voor meer informatie hierover naar de website van de Gemeente Hoorn

 • U leert de Nederlandse taal. U leert ook hoe mensen in Nederland leven, wonen en werken. Dit leert u door een leerroute te volgen. Na het afsluiten van deze leerroute doet u examens of u heeft een eindgesprek met de gemeente.
 • U leert wat belangrijk is in Nederland en hoe u mee kunt doen aan de samenleving zodat u sneller kunt meedoen en betere kansen heeft om werk te krijgen. Dit leert u tijdens het participatieverklaringstraject.
 • U leert hoe u in Nederland werk kunt vinden. Dit leert u (meestal) tijdens de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een werkstage of vrijwilligerswerk doen.

De kosten van uw inburgering hangen af van de reden waarom u in Nederland bent.

Statushouder

Bent u statushouder? Dan betaalt de gemeente uw cursus en het examen. Als u het examen opnieuw moet doen, betaalt de gemeente nog 1 keer. U kunt geen geld lenen bij DUO.

Geen statushouder

Bent u geen statushouder, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan kunt u kiezen: de cursus en het examen zelf betalen, of geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Meer informatie over goedgekeurde scholen vindt u op www.zoekinburgerschool.nl.

Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO waarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren. De reden waarom u naar Nederland bent gekomen en uw persoonlijke situatie bepalen de route van uw inburgering. 

U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een inburgeringscoach van het Regionaal inburgeringsteam West-Friesland. In dit gesprek maken wij afspraken over uw inburgeringstraject. Ook maakt u een toets om te bepalen wat u al kan. Deze toets heet de leerbaarheidstoets (LBT). De uitkomst van de toets en het gesprek noemen wij de brede intake. Na de brede intake wordt uw leerroute bepaald en wordt een keuze gemaakt uit de aangeboden leerroutes.

 

Leerroutes

Het maakt niet uit wat voor leerroute u volgt, als het maar goed bij u past.

 

De B1-route

Deze route heet de B1-route omdat met deze route het doel is om taalniveau B1 te halen. Dit niveau staat voor eenvoudig Nederlands. Daarnaast werkt u of doet u vrijwilligerswerk.

Hoelang deze leerroute duurt hangt af van hoe snel u leert. Gemiddeld duurt het 1,5 jaar tot maximaal 3 jaar.

 

De onderwijsroute

Deze route is vooral voor jongeren. Via deze route kunnen zij zo snel mogelijk een schooldiploma halen. Zo kunnen ze een goede start maken in Nederland.

 

De zelfredzaamheidsroute

De Z in de Z-route staat voor zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid gaat over hoe goed u het zelf kunt redden. Deze leerroute is voor inburgeraars die leren wat lastiger vinden. De Z-route kan ook een goede route zijn als u niet kunt lezen of veel hebt meegemaakt (trauma).

Daarnaast is er veel aandacht voor hoe u zelfstandig in Nederland kunt wonen. U leert waar u hulp kunt vragen. Ook leert u omgaan met geld; hoe computers werken; en hoe u in contact komt met andere mensen in Nederland. De Z-route helpt u zo snel mogelijk mee te doen in Nederland, als het kan ook via betaald werk.

 

Als wij hebben afgesproken welke leerroute u gaat volgen start uw inburgeringstraject. U heeft 3 jaar de tijd om het inburgeringstraject af te ronden.

 

MAP Route

Na de brede intake maakt u samen met uw inburgeringscoach een Persoonlijk Inburgerings- en Participatieplan (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren en wat voor examen u gaat doen. Ook staat aangegeven of u examen moet doen en wat voor examen.

Wilt u snel Nederlands leren? Dan is het goed om veel te oefenen. Hieronder een paar tips hoe u thuis kunt oefenen. Op internet zijn programma’s te vinden waarmee u de Nederlandse taal kunt oefenen.

Kijk eens op:

 

Meedoen aan activiteiten

De bibliotheek organiseert vaak activiteiten voor mensen die Nederlands willen leren. Bijv. een taalcafé. U kunt dan een kopje koffie komen drinken en Nederlands praten.

 

Bibliotheek

Veel lezen helpt ook. De bibliotheek heeft een speciale collectie met boeken in makkelijke taal.

 

Oefenexamens op de computer

Op internet zijn examens te vinden waarmee u alvast kunt oefenen. U vindt ze op deze websites:

 

Studieboeken Nederlands voor inburgering

In de bibliotheek kunt u boeken lenen waaruit u Nederlands kunt leren, als voorbereiding op uw inburgeringsexamen.

Heeft u na het lezen nog vragen over de inburgering, kunt u contact opnemen met het Regionaal inburgeringsteam West-Friesland.

Dit kan via mail naar rit@werksaamwf.nl, of telefonisch via het algemene telefoonnummer van WerkSaam: 0229-258758.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.