Receptie

De Wsnp-periode is verkort

Heeft u schulden en denkt u erover na om hulp te zoeken van een schuldhulpverlener? Dan is het goed om te weten dat sinds 1 juli 2023 de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) vernieuwd is. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden. U doorloopt hiervoor een schuldsaneringstraject. Dit is een plan om uw schulden te betalen. Daarna maakt u een nieuwe start.

Looptijd van 3 naar 1,5 jaar

De periode dat u moet betalen tijdens het Wsnp-traject is ingekort van 3 naar 1,5 jaar. U kunt hierdoor dus sneller van uw schulden af zijn. Als de situatie erom vraagt, zijn langere termijnen mogelijk. Dit beslist de rechter bij de aanvraag van het traject.

Minnelijk schuldsaneringstraject

Naast het wettelijke schuldsaneringstraject is er ook een minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp). Dit is een schuldsaneringstraject buiten de rechter om. Het is een afspraak tussen uw schuldhulpverlener en de schuldeisers. De Msnp volgt de regels van de Wsnp. Ook voor deze trajecten geldt vanaf 1 juli 2023 een looptijd van 1,5 jaar. 

Wat betekent dit voor u?

Volgt u vanaf 1 juli 2023 een schuldsaneringstraject? Dan bent u in de meeste gevallen na 1,5 jaar schuldenvrij. Het restant van de schulden wordt kwijtgescholden. U hoeft dan niet meer te betalen.

 

Volgt u een schuldsaneringstraject dat gestart is vóór 1 juli 2023? Dan gelden nog de oude afspraken. In de meeste gevallen bent u dan na 3 jaar schuldenvrij.

Heeft u vragen? Neem contact op met uw coach.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.