Gezin Bank lol

Laatste week voor Marjolijn Dölle bij WerkSaam

Noordhollands Dagblad interviewde Marjolijn Dölle vanwege haar naderende pensioen. ’Mensen in het nauw, daar zet ik me voor in.’

Marjolijn Dölle: ,,WerkSaam Westfriesland is altijd bereid haar verantwoordelijkheid op te pakken.”© Foto Marcel Rob

Noordhollands Dagblad, Leo Blank, zaterdag 23 maart 2024 

HOORN - Haar bureau is bijna opgeruimd. Nog enkele dagen, dan vertrekt Marjolijn Dölle als algemeen directeur van WerkSaam Westfriesland. „Ik zal de mensen om me heen erg missen.”

Met de aanstelling van een tweehoofdige directie in de personen van Daniëlle Gelinck en Anja Witte blijft de leiding van het ontwikkelingsbedrijf in handen van vrouwen.

Na ruim negen jaar laat Marjolijn Dölle (66) de sociale onderneming, waar ze in 2014 als kwartiermaker binnenstapte, met vertrouwen achter. De uitverkiezing tot beste overheidsorganisatie van het jaar in 2022 vervult de scheidend directeur nog altijd met grote trots.

Marjolijn Dölle op de werkvloer van WerkSaam Westfriesland.© Foto Marcel Rob

Dat ze niet de Vrouw in de Media Award 2023 in de wacht sleepte, vindt ze logisch: „Andere genomineerden als oud-Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP staan veel vaker in de schijnwerpers.”

Zetje in de rug

Marjolijn: „Me inzetten voor mensen die in het nauw zitten en met een zetje in de rug weer volwaardig kunnen meedoen in de samenleving is altijd mijn voornaamste drijfveer geweest.” Waarbij ze benadrukt dat ze die maatschappelijke taak alleen samen met haar team van medewerkers heeft kunnen vervullen. „Alleen ben je nergens.”

Voor de klas

De geboren Alkmaarse, opgegroeid in een middenstandsgezin van zes kinderen, leek voorbestemd voor het onderwijs. Na een studie Duitse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit stond ze regelmatig als invalster voor de klas op middelbare scholen. Onder meer bij de RSG Enkhuizen en Augustinus mavo in Wervershoof. „In die tijd was er nauwelijks een baan te krijgen. Kan je je nu niet voorstellen.”

Marjolijn Dolle: ,,Ik zal de mensen om me heen erg missen.”© Foto Marcel Rob

Op de scholen verdiepte Marjolijn zich in leerlingen die in de lessen niet konden meekomen met klasgenoten. „Ik vroeg me af waar dat aan lag. Thuissituatie? Woonomgeving? Jongeren met wie ze omgingen? Dat boeide me. In de avonduren deed ik de studie maatschappelijk werk en dienstverlening om meer te weten te komen over dit thema.”

UWV

Ze verliet het onderwijs en ging zich bij Stichting Woningbeheer West-Friesland, voorloper van woningcorporatie De Woonschakel, bezighouden met problemen in wijken en urgentieverklaringen voor huurwoningen. Maar ze wilde doorgroeien: „ Het snijvlak van ondersteuning van mensen en een zakelijke aanpak sprak me aan. Bij Cadans in Alkmaar kon ik mijn ei als arbeidsdeskundige beter kwijt. Een publieke organisatie waaruit later het UWV ontstond. De verbinding van kwetsbare burgers en werkgevers en het passend maken van werk paste me als een jas.”

Marjolijn Dolle: ,,Ik dacht onmiddellijk: ’Dit is wat ik wil!”© Foto Marcel Rob

In de vijftien UWV-jaren werkte ze zich op tot districtsmanager van Groot-Amsterdam. Achteraf betekende deze job de opmaat voor haar intrede bij WerkSaam Westfriesland: „Samen met de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam keek ik vooral naar wat mensen wél konden. Door de gezamenlijke aanpak nam de instroom voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen af en lukte het meer mensen om uit de bijstand te komen.”

Twisk en Abbekerk

Marjolijn, die met haar gezin van man en drie kinderen van Twisk was verhuisd naar Abbekerk, werd in 2014 benoemd tot kwartiermaker bij Werkorganisatie West-Friesland. Die moest vanaf 1 januari 2015 inhoud geven aan de nieuwe Participatiewet. „Ik dacht onmiddellijk: ’Dit is wat ik wil!’ Ik moest de weg bereiden voor een nieuwe organisatie waaruit naderhand WerkSaam Westfriesland voortkwam. Ik voelde dat de job me op het lijf geschreven was.”

Marjolijn Dolle: Er zijn steeds minder mensen voor meer werk.”© Foto Marcel Rob

Het nieuwe bedrijf nam uitvoering van de Participatiewet over van de gemeenten. En was zo ook verantwoordelijk voor betaling van bijstandsuitkeringen en re-integratie van mensen. Daarnaast bleef uitvoering van het sociaal ontwikkelbedrijf een taak. Zo kwamen ook medewerkers van Op/Maat Westfriesland onder de hoede van WerkSaam Westfriesland. Een mega-operatie waarvoor de eerste voorbereidingen in 2011 startten. Nieuwe directeur Daniëlle Gelinck was daar toen als hoofd sociale zaken van de gemeente Hoorn bij betrokken.

Hechte organisatie

Het lukte Dölle om er één hechte organisatie van te smeden, die heden ten dage niet meer is weg te denken in de regio en geldt als een van de grootste werkgevers. De Wet Sociale Werkvoorziening is gestopt, wat betekent dat er vanaf 2015 niemand meer langs die weg in de werkplaats aan het Dampten aan de slag kan. Het aantal WSW-medewerkers is bijna gehalveerd tot 468. Via de regeling Beschut Werken staan 171 mensen met veel begeleiding op de loonlijst.


Marjolijn Dolle: ,,Ik blijf me inzetten voor andere mensen.”© Foto Marcel Rob

De focus ligt tegenwoordig op een vast dienstverband bij een werkgever in de regio, waarbij detachering ook mogelijk is. Waarbij de overheid een loonkostensubsidie verstrekt voor begeleiding en/of lagere productie. Deze groep is uitgegroeid tot zo’n driehonderd personen. „En daarmee zitten we best hoog”, aldus Dölle.

Hardnekkig probleem

Ze signaleert dat bij mensen die ondanks alle inspanningen afhankelijk blijven van een bijstandsuitkering vaak sprake is van multiproblematiek: „Ze kampen met veelsoortige moeilijkheden als verslaving, dakloosheid, schulden. We hebben de hele keten nodig van GGZ, gemeentelijke wijkteams, zorginstellingen, bedrijfsleven en onderwijs om ze naar werk te begeleiden. Gelukkig lukt dat nog steeds en is er een groot besef dat werk ook een medicijn is.”

Rechtszaak FNV

Haar periode bij WerkSaam Westfriesland kende ook de nodige lastige situaties ,,Niet veel, ik ben een positief mens”, voegt Marjolijn er direct aan toe.

Marjolijn Dolle: ,,We zouden volgens de FNV mensen onderbetalen, reguliere banen bezetten.”© Foto Marcel Rob

Ze noemt de rechtszaak die de FNV begin 2022 wilde aanspannen omdat de bond vond dat WerkSaam Westfriesland de Participatiewet misbruikte door medewerkers uit te buiten. De directeur kan zich er nog boos om maken: „We zouden mensen onderbetalen, reguliere banen bezetten. Het rapport van de vakbond kwam kort voor het werkbezoek van minister Carola Schouten naar buiten. Een hele vervelende timing voor ons. Terwijl FNV en wij ons inzetten voor dezelfde doelgroep. Achteraf had de bond verkeerde conclusies getrokken. Het heeft ons als team uiteindelijk ook veel gebracht en zelfs energie gegeven.”

Corona

Trots is Marjolijn daarentegen op de creatieve manier waarop het bedrijf de coronajaren doorkwam: „Veel werknemers moesten vanwege hun kwetsbare gezondheid thuis blijven. Met veel inzet van de overgebleven medewerkers, kantoorpersoneel en stagiaires lukte het inpakwerkzaamheden voor grote opdrachtgevers veilig te stellen. Ook tuigden we in recordtijd een afdeling op die de Tozo-(Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, red.) uitvoerde. Dat bleken we goed te hebben gedaan. Daardoor hebben we voor de gemeente veel geld kunnen besparen.”

Inburgering

Een nieuwe taak is uitvoering van de Wet Inburgering voor nieuwkomers. Daarbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten, taalaanbieders en organisatie voor maatschappelijke begeleiding. Waarbij WerkSaam vooral taal, participatie en werk voor haar rekening neemt.

Marjolijn Dolle: ,,Me inzetten voor mensen in het nauw is altijd mijn grooste drijfveer geweest.”© Foto Marcel Rob

Marjolijn Dölle, tegenwoordig wonend in Hoorn, verwacht dat het bedrijf dat ze verlaat ook een rol kan vervullen bij de problematiek van vergrijzing en ontgroening van de regio: „Er zijn steeds minder mensen voor meer werk. Automatisering neemt werkzaamheden deels over. Technologie biedt kansen om meer mensen in te zetten op complex werk. Het rijk heeft plannen voor een Regionaal Werkcentrum, een beetje zoals het vroegere arbeidsbureau. WerkSaam staat midden in de samenleving en is altijd bereid haar verantwoordelijkheid op te pakken.”

Kleinkinderen

Volgende maand wordt ze 67 jaar en is ze pensioengerechtigd. Bang voor het zwarte gat? „Helemaal niet”, bezweert ze, „Ik heb zeven kleinkinderen. Ben net gestart aan een tweede termijn als voorzitter van Pisa (centrum voor leven met en na kanker, red.), ben actief bij de Park Business Club (schouwburg, red.) en wil nog drie dagen per week aan het werk. Ik ben al van diverse kanten benaderd. Ik blijf me inzetten voor andere mensen. Dat is en blijft mijn motivatie.”

Afscheid

Marjolijn Dölle neemt op dinsdag 26 maart afscheid. Om 15 uur is op Dampten 26 in Hoorn een minisymposium met een lezing van Albert Jan Kruiter, medeoprichter Instituut Publieke Waarden, over werken in het publieke domein. Aansluitend is de receptie tot 17.30 uur. Aanmelden via secretariaat@werksaamwf.nl.

Wie een cadeau wil geven kan geld overmaken naar bankrekeningnummer NL61RABO0329 7111 72, met omschrijving ’Donatie afscheid Marjolijn Dölle’. De opbrengst gaat naar stichting inloophuis Pisa en stichting Leergeld Westfriesland voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.