Receptie 2

SVB opent balie bij WerkSaam

6-11-2023

In november 2022 won WerkSaam de verkiezing Beste overheidsorganisatie van het jaar. Dit heeft tot waardevolle samenwerkingen geleid. Zo is de samenwerking met de Dienst Toeslagen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tot stand gekomen, met als doel cliënten van WerkSaam en burgers beter te kunnen helpen.

Samenwerking met Dienst Toeslagen

De samenwerking met de Dienst Toeslagen houdt in dat WerkSaam nu een toeslagenservicepunt is. Het 350e servicepunt om precies te zijn. We werken nauw samen om onze cliënten optimaal te helpen met het regelen van hun toeslagen. Het betekent onder andere dat we gebruik kunnen maken van telefonische ondersteuning om dossier gebonden vragen en vragen over invordering beantwoord te krijgen. Ook is er specifieke ondersteuning als een casus van een cliënt van WerkSaam om een acute oplossing vraagt.

Samenwerking met Sociale Verzekeringsbank

Met SVB zijn afspraken gemaakt hoe Westfriese ANW-gerechtigden (Algemene Nabestaandenwet) geholpen worden bij hun re-integratie. Het doel hierbij is dat een deel van deze mensen een betaalde baan kunnen vinden, zodat doorstroom naar de Participatiewet wordt voorkomen.

Daarnaast is het zo dat cliënten die richting pensioengerechtigde leeftijd gaan en niet volledig een AOW hebben opgebouwd, mogelijk recht hebben op een AIO-aanvulling. WerkSaam informeert cliënten hier al en met de SVB is nu afgesproken dat dit intensiever gebeurt. Zodat voorkomen kan worden dat zij onder bijstandsniveau komen als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Balie voor SVB in Hoorn

Ook krijgt de SVB een eigen fysieke balie in Hoorn. Westfriese burgers, dus niet alleen cliënten van WerkSaam, kunnen vanaf 9 november 2023 fysiek met hun vragen terecht over alle diensten van SVB. Dit helpt burgers die moeite hebben om zaken digitaal te regelen of die het prettiger vinden om persoonlijk contact te hebben met een medewerker van SVB.

SVB sluit met het loket aan bij het WerkSaam Café in Hoorn. Het WerkSaam Café in Hoorn is elke donderdag open van 13.00 tot 15.00 uur (locatie: WerkSaam Westfriesland, Dampten 26, Hoorn).

Op de foto v.l.n.r.: Mascha van de Kuit (SVB), Marjolijn Dölle (WerkSaam Westfriesland) en Erik de Vries (Toeslagen)

Op de foto v.l.n.r.: Mascha van de Kuit (SVB), Marjolijn Dölle (WerkSaam Westfriesland) en Erik de Vries (Toeslagen)

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.