Medewerker Groenvoorziening 2

WerkSaam Westfriesland helpt ondernemers

31-1-2023

Economisch uitdagende tijden

In de coronaperiode wisten zelfstandig ondernemers WerkSaam goed te vinden voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Nu het economisch een uitdagende tijd is en veel ondernemers last hebben van stijgende inkoop- en energieprijzen, lijkt de stap om hulp in te schakelen lastiger. Veel ondernemers moeten bovendien uitgestelde belastingen betalen of ontvangen financiële steun van de overheid terugbetalen.

Bbz-regeling voor zelfstandig ondernemers

WerkSaam verzorgt naast de Participatiewet ook de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De Bbz-regeling helpt zelfstandig ondernemers met een ‘levensvatbaar’ bedrijf tijdelijk van een gezinsinkomen tot bijstandsniveau. Ook kan een ondernemer financiële ondersteuning ontvangen als het bedrijf wordt beëindigd. En er zijn mogelijkheden binnen het Bbz voor 55-plussers en ouderen (geboren voor 1 januari 1960) met een ‘niet-levensvatbaar’ bedrijf.

Naast tijdelijke financiële ondersteuning voor levensonderhoud kan een ondernemer een ‘lening bedrijfskapitaal’ krijgen voor het saneren van schulden. Dit laatste gaat altijd in combinatie met een schuldregeling bij de gemeente.    

Hulp vragen helpt

Het is voor zelfstandigen in economisch uitdagende tijden, met of zonder schulden, belangrijk om op tijd hulp in te schakelen. Dit biedt vaak rust en duidelijkheid en kan erger persoonlijk leed beperken of voorkomen. Laat schaamte geen obstakel zijn om hulp te vragen!

De medewerkers van de afdeling Bbz bij WerkSaam Westfriesland, Mohamed Taïbi, Jente van der Laan en Frank van Gangelen, staan klaar voor vragen en/of ondersteuning. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0229 – 25 87 58 of via het e-mailadres bbz@werksaamwf.nl.      

Meer informatie over de Bbz regeling is te vinden op:      

https://www.werksaamwf.nl/uitkering/uitkering-aanvragen/zelfstandig-ondernemer

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

https://ondernemersplein.kvk.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/

Meer informatie over de hulp bij het oplossen van schulden is te vinden op de website van de gemeente waarin de ondernemer woont.

afdeling Bbz bij WerkSaam Westfriesland
Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.