Man Met Hond 3

Besluitenlijst dagelijks bestuur 8 juli 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 10 juni 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van de vergadering van 10 juni 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. Het concept beleidsplan 2022-2025 met inachtneming van de gemaakte opmerkingen voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de Westfriese gemeenten. Met inachtneming van deze zienswijzen wordt het concept beleidsplan ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.
 4. Met betrekking tot de overgangsregeling cao Aan de slag:
  • De standaard cao aan de slag onverkort te volgen.
  • De zittende en nieuwe medewerkers de kans te geven om 37 uur te gaan werken.
  • De reiskostenvergoeding niet meteen terug te brengen naar de bepalingen vanuit de cao, maar om de reiskosten in het tweede half jaar van 2021 terug te brengen naar € 0,15 voor de zittende medewerkers. Vanaf 1 januari 2022 wordt de vergoeding dan overeenkomstig de cao. Daar waar mogelijk kunnen medewerkers gebruik maken van openbaar vervoer. Deze kosten worden volledig vergoed.
 5. Met betrekking tot toepassing van de WAB over 1 januari tot 1 juli 2021 voor Beschut werkers:
  • De arbeidsvoorwaarden van de cao Wsw niet van toepassing te verklaren op de Beschut werken medewerkers voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.
  • De huidige arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst te handhaven.
 1. De gewijzigde reiskostenregeling woon-werkverkeer en dienstreizen WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 2. De regeling Thuiswerkvergoeding WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 3. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 9 september 2021 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, september 2021

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.