Gezin Thee Drinken

Nieuws cliëntenraad februari 2021

Op maandag 1 februari heeft de Cliëntenraad weer digitaal vergaderd. We hadden een pittige, volle agenda te bespreken, en weer interessante discussies.

U bent altijd welkom om U aan te sluiten bij onze groep: we zoeken nog mensen uit bijvoorbeeld de gemeenten Koggenland, Stedebroeck of Hoorn. En het liefst mensen met ervaring met het ontvangen van een bijstandsuitkering en/of de activering.

Sociale dienst WerkSaam is vanaf de oprichting gevestigd in het pand aan het Dampten, waar eerst Op/Maat de sociale werkvoorziening uitvoerde. Er wordt veel vertimmerd aan dit pand om het een betere werkomgeving te maken, ook voor de mensen die er werken vanuit de sociale werkvoorziening en in beschut werk. De Cliëntenraad besprak het huisvestingsplan, en had daar veel kritische opmerkingen over. Punten van zorg zijn en blijven het binnenklimaat (veel te warm in de zomer, en veel stoken aan verwarming in de winter), de buitenruimte (de fietsenstalling, het “rookhok”), en de entree waar bijstandscliënten worden ontvangen voor een gesprek of een sollicitatiecursus.
Met de mensen die bij WerkSaam “beschut werk” doen, of er werken vanuit de sociale werkvoorziening, vinden regelmatig gesprekken plaats over hun werk. WerkSaam wil dat nu op een andere manier doen, en niet alleen met het ouderwetse functioneringsgesprek. De Cliëntenraad gaf advies over het plan voor een “Werkplezier- en ontwikkelgesprek”. Dit vinden wij een goede ontwikkeling, want zo is er meer persoonlijke aandacht voor de medewerker. En zou deze benadering ook goed zijn voor de mensen met een uitkering, zo vroegen wij ons af? Een “Leefplezier- en ontwikkelgesprek”, misschien?

Soms zijn er stukken te bespreken die nogal moeilijk te doorgronden zijn. Dat was het geval bij de adviesaanvraag over het Privacybeleid bij WerkSaam. Er zijn tegenwoordig allerlei computersystemen waar gegevens in zitten, en die met elkaar gekoppeld zijn. Uiteraard vinden wij van de Cliëntenraad dat er met de persoonlijke gegevens van cliënten (de mensen met een uitkering) respectvol en goed wordt omgegaan. Landelijk wordt hier ook over gediscussieerd, door belangenorganisaties en de politiek. En omdat we een beter beeld willen krijgen, hebben we gevraagd of een volgende keer de “privacy officier” (functionaris gegevensbescherming) ons komt bijpraten over dit privacy-beleid.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening