Man Met Hond 2

Nieuws Cliëntenraad februari 2022

De Cliëntenraad had een ‘pauze’ in december, vanwege de Kerstdagen. Maar in januari kwamen we maar liefst twee keer bij elkaar! Op maandag 24 januari hadden we onze vergadering, nog via internet, en daarin bespraken we onder andere het Manifest van de Landelijke Cliëntenraad.
Een week later hadden we een scholingsbijeenkomst waarin ons verteld werd over het ‘Meetellen’ project in Amsterdam en Utrecht.  

Manifest

In januari publiceerde de Landelijke Cliëntenraad (LCR), een organisatie waar ook de Cliëntenraad van WerkSaam bij is aangesloten, een manifest gericht aan de landelijke regering. In dat manifest wordt gepleit voor een rechtvaardiger bijstand: minder hard jagen op fraude, minder strenge regels bij het zoeken naar werk, beter luisteren naar de mensen die bijstand aanvragen of ontvangen. Amma Asante is de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, en als voorzitter hoort ze vaak wat er mis gaat. En dat probeert zij dan weer uit te leggen aan ambtenaren en politici.

 “(…) De overheid heeft zelfs bepaald hoe een uitkeringsgerechtigde zich moet kleden om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt bij sollicitaties. Dat noem ik dus geconditioneerde solidariteit. De overheid moet zich niet met je kledingkeuze bemoeien alleen omdat je van de overheid afhankelijk bent voor een uitkering. Dat is een inbreuk op de vrijheid om je te kleden zoals jij dat wil. Bovendien, als je leeft van de bijstand heb je vaak niet het geld om een mooi kostuum of een mantelpak te kopen. Dan moet je het gewoon doen met wat er in de kast ligt.” (dagblad TROUW, 4 januari 2022).

Wilt U het manifest lezen, of mede ondertekenen, dan kan dat via de website van de Landelijke Cliëntenraad:  https://www.landelijkeclientenraad.nl/

Bestandsanalyse

Tijdens de vergadering van 24 januari praatte medewerkster Daniëlle Gelinck onze Cliëntenraad bij over de bestandsanalyse die is uitgevoerd. Een bestandsanalyse, daarbij wordt gekeken naar de leeftijden, opleidingen, woonplaatsen, afstand tot de arbeidsmarkt of hoe lang iemand al in de uitkering zit, en of er andere problemen (schulden, psychische of lichamelijke klachten) zijn. En wat blijkt: bij WerkSaam zijn er veel alleenstaande ouders in de uitkering, en oudere mensen die al langer in de uitkering zitten (die hebben vaak te maken met leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt). En opvallend veel jongeren zijn afhankelijk van een uitkering in West-Friesland. Zijn die jongeren werkloos geworden in de Coronatijd? Dat is de vraag, maar we weten dat in onze regio veel jongeren werken in de horeca. Of zijn er jongeren bij die zoveel problemen hebben, dat ze nog niet aan het werk of naar school kunnen gaan? Bij WerkSaam gaan ze dat verder uitzoeken. Meer nieuws volgt…

Meetellen

Op maandag 28 januari hadden wij van de Cliëntenraad een scholingsbijeenkomst. We blijven ons altijd afvragen: hoe zorgen we dat iedereen met een uitkering mee telt in West-Friesland? Daarom nodigden wij mevrouw Esmeralda van der Naaten uit om ons te vertellen over haar projecten die zij uitvoert in Utrecht en Amsterdam, waaronder het ‘Meetellen’ project. In Amsterdam gaat het dan om een soort onderzoeksbureau, waarbij mensen met ervaring in een bijstandsuitkering, als dakloze of met psychische problemen in een traject onderzoek doen naar en enquêtes houden onder mensen die ook een uitkering hebben. Want dat was voor de sociale dienst van Amsterdam ook altijd de vraag: hoe ervaren de mensen met een uitkering hun leven, en de dienstverlening van de sociale dienst? Toen de ‘ervaringsdeskundigen’ van het project Meetellen de vragen gingen stellen, kwam er méér respons, en betere antwoorden op de vragen dan tijdens ‘cliënttevredenheidsonderzoeken’. En de mensen hadden het gevoel dat er beter naar ze geluisterd werd. Het project ‘Meetellen’ draait vooral op vrijwilligers, maar Esmeralda vertelde ons trots dat ze nu ook de eerste vrijwilliger een vaste baan hebben kunnen geven.

De scholingsavond was heel leerzaam, en het etentje vooraf heel gezellig.

Mensen gezocht!

Wilt U onze Cliëntenraad komen versterken, dan bent U van harte welkom. We zoeken vooral mensen met een bijstandsuitkering of die daar ervaring mee hebben (bijvoorbeeld ook als begeleider van iemand met een uitkering, zoals schuldhulpmaatjes). Wij zoeken mensen uit de gemeenten Hoorn, Koggeland, Enkhuizen en Stedebroec, maar ook uit de andere gemeenten mogen mensen reageren. De bijstand of participatiewet is te belangrijk om alleen aan de politici over te laten. Praat mee!!! En… Tel mee!!!  

 © Werkgroep Communicatie Cliëntenraad, februari 2022. 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.