Catering Broodje Smeren 3

Nieuws cliëntenraad januari 2023

“(…) Het wetsontwerp van de Algemene Bijstandswet gaat ervan uit dat het verlenen van bijstand een overheidstaak is; dat de overheid hiertoe een bijstandsplicht heeft. Deze Bijstand is een van overheidswege afdwingbaar recht, en niet een gunst.

Het is essentieel dat iedereen met opgeheven hoofd een beroep kan doen op deze Bijstandswet en niemand kan zeggen: ik geneer me dat ik bij de Bijstand aan moet kloppen.” 

- Marga Klompé (1912-1986), architect van de Algemene Bijstandwet, tijdens de parlementaire behandeling in 1963. 

Uiteraard herhalen wij van de Cliëntenraad onze wensen voor een goed, gezond en stigmavrij 2023. Helaas zijn wij nogal bedroefd, omdat in december 2022 één van onze gewaardeerde mensen is overleden. 

In memoriam John Keith Jones

Op 10 december 2022 is John Jones overleden in zijn woonplaats Bovenkarspel. Hij is slechts 59 jaar oud geworden. John is vanaf het begin (in 2015) lid geweest van de Cliëntenraad, en ook lange tijd van de Agendacommissie. Hij had een heel eigen inbreng, deels gebaseerd op zijn eigen levenservaring, die zich doet vertalen in twee lijfspreuken:

- “Wat zegt dat over mij als Mens als ik mijn Wereld niet wil verbeteren,” en

- “Sociaal isolement, of vervreemding, hoeft niet.”

John werkte vroeger in de bloemen en later in de ICT. Ook is hij actief geweest als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk en als begeleider van jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Het meest recent (in 2022) heeft hij bij de Cliëntenorganisatie ‘De HoofdZaak’ een praatgroep over het omgaan met depressiviteit opgestart. John hebben wij leren kennen als een sociaal en vriendelijk mens, die de vergaderstukken altijd nauwgezet bestudeerde en totdat hij ziek werd geen vergadering miste.

Op vrijdag 16 december was er een grote delegatie van de Cliëntenraad aanwezig bij de uitvaart van John Jones in Bovenkarspel. Wij zullen John en zijn inbreng heel erg missen.

Inbreng gezocht

We willen altijd ideeën van u horen hoe het beleid en de uitvoering bij WerkSaam beter kan.  Mail uw ideeën en opmerkingen naar cliëntenraad@werksaamwf.nl. Nieuwe (kandidaat) leden voor de Cliëntenraad zijn ook altijd van harte welkom!  

 

© Werkgroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.