Gezin Bank lol

Nieuws Cliëntenraad juli 2021

De cliëntenraad vergaderde opnieuw – de laatste keer vóór de zomervakantie – op 28 juni. Voordat we onze eigen vergadering hadden, hebben we enkele leden van het dagelijks bestuur online ontmoet en gesproken. Dit werd een heel informatief en inspirerend gesprek. We spraken onder andere over armoede en schuldenproblematiek, en over de samenwerking tussen gemeenten en WerkSaam. We bespraken de actualiteit, namelijk dat de Participatiewet (bijstandswet) tegenwoordig zo streng is, veel mensen in de bijstand onnodig stress bezorgt en onrechtvaardige situaties veroorzaakt (door het strenge fraudebeleid). En we vroegen de DB-leden hoe zij denken dat WerkSaam over tien jaar functioneert. 

‘Meedoen telt’

Tijdens onze eigen vergadering bespraken we het beleidsplan van WerkSaam voor de komende jaren. Als Cliëntenraad hebben we al eerder ideeën en tips gegeven aan de schrijvers van het plan. Óók vanuit de gemeenteraden kwam er inbreng, en wat opvalt is dat er veel raadsleden zijn die – net als wij van de Cliëntenraad – de ‘menselijke maat’ en maatwerk belangrijk vinden. Andere raadsleden vragen juist weer om een beter rendement, en vinden dat het allemaal (de uitkeringen, het aan het werk helpen) niet teveel mag kosten. Dat met zulke tegengestelde vragen de beleidsmedewerkers van WerkSaam toch een zo duidelijk en menselijk beleidsplan hebben geschreven, vinden wij van de Cliëntenraad een compliment waard!

Covid-19

Uiteraard volgen wij van de Cliëntenraad de gebeurtenissen rond Corona en het ziekteverzuim bij WerkSaam; het was moeilijker werken voor de mensen in de werkvoorziening met alle maatregelen om onderlinge besmetting te voorkomen, en gesprekken en werkgroepen bij WerkSaam vonden langere tijd niet plaats. Hoewel we ieders opvatting en levenssfeer respecteren, hopen wij toch dat iedereen die bij WerkSaam werkt en / of op gesprek komt denkt aan de gezondheid van zijn of haar medemens en zich laat vaccineren tegen Corona. En denk om uw mondkapje!

Oproep: mensen gezocht!

Wij zoeken betrokken mensen die lid willen worden van de Cliëntenraad: heeft U ideeën oer hoe beleid en uitvoering beter kunnen? Wilt U mee praten in een gezellig en sociaal team van mensen, over de Participatiewet in West-Friesland? Denkt U dat dingen beter kunnen, zoals de ontvangsthal, de bemiddelingsgroepen, de communicatie naar onze achterban? Wilt U opkomen voor de belangen van de bijstandsgerechtigden of de werkers op beschutte werkplekken? Meldt U dan aan via ons e-mail adres: cliëntenraad@werksaamwf.nl.

Onze volgende vergadering is gepland op maandag 30 augustus 2021 (hopelijk LIVE en niet digitaal).

© werkgroep communicatie, juli 2021.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.