Man Met Hond 2

Nieuws Cliëntenraad juli 2022

Maandag 4 juli vergaderde de Cliëntenraad voor de laatste keer vóór de ‘zomerstop’ (zomervakantie) en we hadden een volle agenda. We bespraken bijvoorbeeld meerdere beleidsregels en verordeningen (onder andere om het beleid voor giften te versoepelen). Gelukkig hadden we deze keer lekkere chocolaatjes bij de koffie. 

Eerst vertelde beleidsmedewerker Simone Kroon ons over een instrument om de begeleiding van de mensen in de bijstand te vergemakkelijken: de arbeidsmarktladder. Doelstelling van de participatiewet is nog steeds dat mensen – op de korte of de lange termijn – zelf met werk hun geld kunnen verdienen (al is het maar met een bijbaan of parttime werk, of als zelfstandig ondernemer). We hebben hier met interesse kennis van genomen, maar benadrukken voor de omgang met de mensen nog eens een keer onze kernwaarden ‘menselijke maat’ en ‘respect’.

 

Groen moet je doen

Twee van onze cliëntenraadsleden, Cees en Geert, hebben de groenploegen op meerdere werklocaties bezocht en hebben gesproken met de mensen die daar aan het werk zijn. Het waren heel inspirerende gesprekken, en wat vooral opviel is dat de werksfeer de laatste jaren sterk verbeterd is. Toch waren er nog enkele kritische opmerkingen, die wij in een aanbeveling zullen overbrengen aan het bestuur en het management van WerkSaam. Dat ging onder andere over de kwaliteit van gereedschap, over de wens om aanvullende cursussen en opleidingen te volgen (groenbeheer is ook een vak!) en communicatie vanuit WerkSaam. Een compliment aan onze twee leden voor het aangaan van deze gesprekken!

 

In de bijstand? Laat je horen!

Met de mensen die bij WerkSaam werken (in ‘beschut werk’) raken wij gemakkelijk in gesprek. Maar al die mensen in West-Friesland met een bijstandsuitkering, van hen horen we ook zo graag hoe het met ze gaat, en hoe zij beleid en uitvoering (bijvoorbeeld re-integratie, sollicitatiecursussen) ervaren, of de bejegening door arbeidscoaches of ontwikkelcoaches. Daarom hulde voor de mevrouw die ons een brief schreef! Hoewel het ook moeilijk is om ons over een persoonlijke situatie uit te spreken, we krijgen zo beter

een beeld van hoe het is om met een bijstandsuitkering, in de armoede, te leven.

Dus in het najaar organiseren we toch weer een inloopavond. En willen we in gesprek met onder andere de Straatpastor van Hoorn.

Mailt u ons alstublieft met ideeën en opmerkingen op clientenraad@werksaamwf.nl

Tenslotte wensen we iedereen goede zomermaanden juli en augustus toe. Zonder stress en stigma’s (vooroordelen omdat je in de bijstand zit). We wonen namelijk in een mooie regio, en hier en daar (bij kerken en inloophuizen) schenken ze nog gratis koffie ook. Geniet ervan!  

 

© Werkroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.