Catering Broodje Smeren 2

Nieuws cliëntenraad juni 2021

Op 31 mei vergaderde de Cliëntenraad van WerkSaam weer digitaal. Wij hopen na de zomer – als iedereen zijn of haar vaccinatie gehad heeft – weer in een echte vergadering bij elkaar te komen, om over de onderwerpen te praten die we belangrijk vinden.

Deze avond kregen we nadere uitleg door de manager van de afdeling Planning & Control, over de jaarstukken van WerkSaam, en de begroting voor 2022. Wij hebben als Cliëntenraad niets te zeggen over het geld – daar zijn de gemeenteraden voor – maar dat geld wordt uitgegeven om diensten te verlenen aan de cliënten, de mensen die afhankelijk zijn van de bijstand of die werken bij WerkSaam. En dat is belangrijk om over mee te denken, vooral als het gaat om Klare Taal en de Menselijke Maat.

Die ‘Menselijke Maat’ is een belangrijk onderdeel van onze Meetlat, en we spraken erover wat het voor ons betekent. ‘Menselijke Maat’ is ook een term uit de bouw, dan gaat het over de hoogte van het plafond of de grootte van een deur. Maar voor ons is het belangrijk dat iemand géén nummer is op een dossier of in een tabel, en dat er met echte belangstelling naar iemands verhaal geluisterd wordt. Ons motto is: “Je bent méér dan een nummer!”

GGZ en uitkering

In de maand mei waren er in de media, in kranten en op de radio, veel berichten over mensen die verplicht opgenomen worden in een GGZ-instelling, en bij terugkomst thuis in de stress raken door schulden omdat de bijstandsuitkering beëindigd werd. Een aantal psychiaters schreven hierover brieven naar de krant en een landelijke organisatie voor mensen met psychische klachten liet ook van zich horen.

Wij hebben als Cliëntenraad van WerkSaam hier ook kennis van genomen, en vragen WerkSaam om hier de ‘Menselijke Maat’ te hanteren, en haar medewerkers te vragen goed op te letten en de betrokken mensen en hun helpers op tijd door te sturen naar hun woongemeente voor bijzondere bijstand. We gaan ook een brief sturen naar de Landelijke Cliëntenraad met de vraag haar invloed aan te wenden voor een landelijke oplossing voor dit probleem.

Tenslotte: Onze volgende vergadering is op 28 juni.

Nieuwe leden en ideeën zijn en blijven welkom. Laat het ons weten via de e-mail:
cliëntenraad@werksaamwf.nl

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening