Man Met Hond 2

Nieuws cliëntenraad maart 2021

Op maandag 1 maart 2021 vergaderde de Cliëntenraad opnieuw digitaal, en gelukkig hadden we dit keer niet zo’n volle agenda als de vorige keer. Daardoor konden we een beetje meer “de diepte” in gaan en met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘respect’, onderdeel van onze Meetlat.

Eerst werden we bijgepraat door directeur Marjolijn Dölle, over een onderzoek naar het functioneren van WerkSaam door het Bureau Berenschot. Het ging erover hoe medewerkers van WerkSaam (coaches, voorlieden, en anderen) de mensen het beste kunnen helpen en naar betaald werk toe leiden. Wat die mensen van Bureau Berenschot zeiden was: laat de medewerkers ‘methodisch werken’, allemaal méér op dezelfde manier en dan kan WerkSaam als LEERWERKBEDRIJF een
‘vliegwiel’ worden voor de mensen om naar passend werk geleid te worden. Dat is een belangrijk verbeterpunt. Verder vonden die onderzoekers van Bureau Berenschot dat WerkSaam veel dingen al goed doet. Daarna spraken we over ‘RESPECT’, dat is van onze Meetlat waar we beleidsvoorstellen mee bekijken het belangrijkste woord. Wat verstaan we onder ‘respect’, als leden van de Cliëntenraad? Uiteindelijk vonden we, na een goed gesprek, met elkaar de omschrijving van Cor Schoens de beste: “Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.”

En tenslotte hebben we eindelijk een datum geprikt voor onze eigen scholing. Het idee van Geert Veldhuis, dat hij met enkele medewerkers van WerkSaam heeft uitgewerkt, om ons meer te leren over het werk van onder andere de coaches, wordt later in maart uitgevoerd. Opnieuw digitaal, uiteraard. Maar we leren zo weer wat bij.

Tenslotte: nieuwe leden en ideeën zijn en blijven welkom. Laat het ons weten! Dat kan door een mail te sturen naar clientenraad@werksaamwf.nl

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.