Verpakken 4

Nieuws cliëntenraad oktober 2020

Op 28 september heeft de cliëntenraad weer vergaderd.

Vanwege Corona deden we dat digitaal. Voor de vergadering begon hadden wij een gesprek met drie leden van het bestuur van WerkSaam: wethouders uit Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec. Wij vonden dit een erg leerzaam en inspirerend gesprek. We hadden vooraf enkele vragen bedacht om aan de bestuursleden te stellen, en opgeschreven wat aandachtspunten moeten zijn en blijven voor het beleid van WerkSaam.

De cliëntenraad vroeg aandacht voor de positie van kwetsbare burgers in onze regio West-Friesland, die te maken hebben met schulden, psychische problemen, schaamte (over armoede bijvoorbeeld), eenzaamheid en werkloosheid. Wij vroegen aan de drie wethouders hoe zij het beleid van WerkSaam laten aansluiten op hun gemeentelijk beleid en hoe de samenwerking is tussen gemeenten. Wij vroegen of er vergeleken met vroeger minder zelf wordt gedaan binnen een gemeente en dat er nu meer samengewerkt wordt, waardoor er in de regio gelijkheid ontstaat.

Mevrouw Groot van de gemeente Stede Broec benadrukte dat de samenwerking goed is, en dat men trots is op WerkSaam. Zelf vertelde zij naar aanleiding van onze vraag over ‘Klare Taal’ dat voor haar de aanpak van laaggeletterdheid een prioriteit is. Veel mensen worden niet geholpen, in hun kwetsbare positie, omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of de taal niet goed begrijpen. Wethouders te Grotenhuis en Luycx bevestigen dit, maar ze gaven ook aan dat de positie van kwetsbare burgers en de cliënten hun aandacht heeft. Maar ja, er is ook nog de Jeugdzorg, de WMO, de schuldhulp, de cultuur, enz.

Vergadering

Na dit inspirerende gesprek met de drie wethouders (bestuursleden) hebben we verder vergaderd. We bespraken een gewijzigde beleidsregel waarmee WerkSaam de “beslagvrije voet” moet berekenen bij het terug laten betalen van een bestuurlijke boete. Dat is weer het gevolg van een landelijk genomen besluit. Als de berekening negatief is voor cliënten dan hopen wij dat WerkSaam goed in de gaten houdt dat er niet teveel mensen hierdoor in de financiële problemen komen.

En verder bespraken we onze communicatie naar en met u, onze achterban (cliënten van WerkSaam). Die willen we graag verbeteren, om u te kunnen vertellen wat wij doen, maar óók om van u te kunnen horen wat er nog beter kan in het beleid en de uitvoering van de Participatiewet procedures en re-integratie. Voor de Menselijke Maat!

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening