Werkgever En Werknemer 2

Nieuws cliëntenraad september 2020

Denken “met het hoofd en met het hart”, zoals Dirk te Grotenhuis (voorzitter bestuur van WerkSaam) zo mooi zegt in het voorwoord van de jaarrapportage 2019 van WerkSaam.

De organisatie van WerkSaam heeft namens de Westfriese gemeenten de belangrijke taak om kwetsbare en iets minder kwetsbare burgers te ondersteunen in hun inkomensvoorziening, hun ontwikkeling en bij hun zoektocht naar (betaald) werk. En dat samen met de gemeenten (die gaan elk over hun eigen armoedebeleid), en allerlei andere organisaties in de regio: van GGZ tot Straatpastoraat, en van UWV Werkbedrijf tot de verschillende werkgevers die personeel zoeken. Het is ingewikkeld, en wij van de Cliëntenraad doen enorm ons best om beleid en uitvoering te beoordelen. Wij zijn er voor de ruim 3000 cliënten (cijfers 2019!) die in Westfriesland afhankelijk zijn van WerkSaam voor hun inkomen of werk.

Zoals we opnieuw deden tijdens onze vergadering op 31 augustus 2020: op de agenda stonden onder andere het bijgepraat worden over Corona en het beleidsvoorstel om de regels rond de uitstroompremie te verbeteren. We spraken over zorgen die we hebben over de plaats van kwetsbare burgers in onze regio. De manager Beleid heeft beloofd dat we in de toekomst bijgepraat worden over de verschillende functies bij WerkSaam. Want er zijn arbeidscoaches, ontwikkelcoaches, inkomenscoaches, WerkgeversServicepunt-medewerkers. Wie doet wat en hoe doen ze dat?

Tenslotte: we hebben als Cliëntenraad uw inbreng echt nodig om het werk goed te kunnen doen. We zijn ook maar mensen die het vergaderen in onze vrije tijd “erbij doen”, maar we doen dat vanuit onze interesse en passie. Niet iedereen is volledig bekend met de wet- en regelgeving in het sociaal domein (de Participatiewet is al ingewikkeld genoeg, zelfs voor professionals!). Gelukkig hebben we onze “meetlat” om deze stukken over beleid en regelgeving langs te leggen zodat wij deze goed kunnen beoordelen: de menselijke maat, klare taal en rechtvaardigheid zijn voor ons heel belangrijk. Heeft u tips en verbeterpunten; laat het ons weten. Dat kan via het e-mailadres van onze ambtelijk secretaris, Paulien Tichelaar: paulien.tichelaar@werksaamwf.nl

Let op: U kunt bij ons terecht voor klachten over het beleid van WerkSaam. Voor individuele klachten moet u niet bij ons zijn, daar is een ander traject voor: www.werksaamwf.nl/klacht

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.