Moeder Met Kinderen

Beleidsplan WerkSaam Westfriesland

In het beleidsplan staat hoe WerkSaam Westfriesland de Participatiewet gaat uitvoeren. In dit plan, met de titel ‘Iedereen laten participeren’, staat wat WerkSaam tussen 2018-2021 wil bereiken en gaat doen voor haar cliënten.

Inhoud beleidsplan

De missie en visie van WerkSaam is gericht op het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door per persoon te kijken wat er nodig (maatwerk) is om iemand weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat werkgevers hierbij betrokken zijn. Zonder werkgevers kunnen wij deze mensen niet aan het werk krijgen.

Onze opdracht is om de verschillende cliënten van WerkSaam te helpen aan een baan. Het gaat om mensen met een Wsw-dienstverband of beschut werk en mensen met of zonder een uitkering. WerkSaam wil dat mensen zo kort mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Door onze cliënten te helpen met hun ontwikkeling, willen we ervoor zorgen dat cliënten een normale baan krijgen.

Om te kijken wat aan ondersteuning nodig is, deelt WerkSaam iedere nieuwe cliënt in op de participatieladder en doelladder. Deze indeling bepaalt het aangeboden re-integratietraject. Cliënten die kunnen werken, worden aangemeld bij een leer-werkbedrijf van WerkSaam. Dit vergoot hun kansen op de arbeidsmarkt. Per cliënt wordt er gekeken of die een sollicitatieplicht heeft. Als iemand niet in staat is om aan het werk te gaan, kan het zijn dat die ook niet hoeft te solliciteren. Om de kans op een baan te vergroten, kunnen cliënten een training of opleiding krijgen. Dit kan in combinatie met een werkplek (betaald of onbetaald) bij een werkgever. Dit verschilt per cliënt. Cliënten die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen bij WerkSaam terecht voor hulp met het lezen, schrijven en rekenen.

WerkSaam wil zoveel mogelijk cliënten en Wsw-medewerkers helpen aan een baan. Bij WerkSaam hebben we een WerkgeversServicepunt. Zij vragen werkgevers om onze cliënten een kans te geven op een betaalde baan. Werkgevers kunnen bij het WerkgeversServicepunt ook terecht voor informatie en advies. Cliënten kunnen ook aan het werk gaan door zelfstandig te ondernemen. WerkSaam ondersteunt startende ondernemers hierbij

Bij een uitkering horen ook spelregels. WerkSaam zorgt ervoor dat cliënten zich aan de spelregels houden. Dit noemen we handhaven. Wij gaan anders handhaven op een nieuwe manier.


Uit onderzoek blijkt dat een andere, nieuwe manier van handhaven meer en betere resultaten oplevert. Bij het ‘handhaven nieuwe stijl’ gaat het om maatwerk. Vaak is er bij fraude geen sprake van opzet. Bij opzettelijke fraude treedt WerkSaam hard op. Bij spelregels hoort een spelregelboekje voor de cliënt, met daarin ook de maatregelen en boetes die mogelijk zijn.

Bij het betalen van uitkeringen kan WerkSaam afwijken van de geldende kostendelersnorm, bijvoorbeeld in crisissituaties. Gemeenteraden vroegen ons om hier soepeler mee om te gaan. Daarnaast stimuleert WerkSaam parttime werk door de wettelijke inkomstenvrijlating toe te passen. Dit gebeurt steeds in overleg met de cliënt. Te veel betaalde bijstand wordt teruggevraagd. Ook in de gevallen dat dit niet verplicht is.

WerkSaam wil resultaat behalen. Wij kijken daarbij naar de uitvoering van het beleid en kijken of dit goed wordt gedaan. Aan cliënten, werkgevers en gemeenten vragen wij naar hun mening hierover.

WerkSaam heeft afspraken met gemeenten over de betaling van uitkeringen, re-integratiebudget en bedrijfsvoering. Gemeenten mogen 10% van hun re-integratiebudget uitgeven aan eigen projecten (keuze gemeenteraad). Dit wordt “couleur locale” genoemd. Ook bestaat er een bonus-malus regeling. Dit is een garantie dat WerkSaam van gemeenten voldoende omzet en werk krijgt voor de cliënten.

U kunt het volledige beleidsplan van WerkSaam Westfriesland lezen op overheid.nl

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.