Catering

1. Geen armoede

Doel SDG Nederland: Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Daarnaast moet het niet mogelijk zijn dat mensen in armoede kunnen raken door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of handicap. Er dient ingezet te worden op een inclusieve arbeidsmarkt.

Wat doet WerkSaam?

WerkSaam Westfriesland verstrekt uitkeringen aan inwoners van Westfriesland die geen ander vangnet hebben. Daar waar het kan, helpen wij deze inwoners actief naar een baan, zodat zij in staat zijn een zelfstandig leven op te bouwen. Wij werken nauw samen met gemeenten waar het gaat om armoedebestrijding. Vanuit ons sponsorbeleid is er veel aandacht voor initiatieven voor gezinnen die in armoede leven. Denk bijvoorbeeld aan kerstacties of Stichting Leergeld. Overgebleven voedsel en kerstpakketten gaan naar de voedselbank.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.