Man Met Hond 4

Besluitenlijst algemeen bestuur 10 december 2020

Het algemeen bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 9 juli 2020 met inachtneming van een wijziging goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van 9 juli 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De Najaarsnota en derde kwartaalrapportage 2020 conform concept vast te stellen.
  4. De actualisatie van het controleprotocol 2019 – 2021 (inclusief Normenkader rechtmatigheid) conform concept vast te stellen.
  5. Met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag overeen te komen, dat het voor het jaar 2021 op te nemen kort krediet tot een maximaal mogelijk, volgens de BNG vastgesteld bedrag, tot een maximum van € 1.000.000. Daarnaast wordt een intradaglimiet met de BNG afgesproken van € 4.800.000.
  6. Dat de plustaak ‘boete bijzondere bijstand’ geen verstorend effect heeft op de bedrijfsvoering van WerkSaam en daarom stemt het in met het aanbieden van deze plustaak aan de Westfriese gemeenten. De individuele gemeenten bepalen óf WerkSaam deze bestaande basistaak voor die gemeente intensiveert.
  7. Dat de intensivering van de bestaande basistaak ‘Beschut werk’ geen verstorend effect heeft op de bedrijfsvoering van WerkSaam en daarom stemt het in met de intensivering van deze bestaande basistaak. De individuele gemeenten bepalen óf WerkSaam deze bestaande basistaak voor die gemeente intensiveert.
  8. Dat de gevraagde plustaak geen verstorend effect heeft op de bedrijfsvoering van WerkSaam en daarom stemt het in met de plustaak ‘Uitvoering uitbetaling individuele studietoeslag’. De individuele gemeenten bepalen óf WerkSaam deze taak voor die gemeente intensiveert.
  9. Het dienstverband van mevrouw M.J. Dölle, directeur WerkSaam Westfriesland, met ingang van 1 januari 2021 terug te brengen naar 28 uur per week, verdeeld over drie dagen. Dit besluit tot verkorting van de arbeidsduur is persoonlijk verbonden aan mevrouw Dölle en niet aan de functie van directeur van WerkSaam Westfriesland in het algemeen.
  10. De volgende vergadering van het algemeen bestuur te houden op 11 maart 2021 om 10.00 uur bij WerkSaam Westfriesland/via Teams.

 

Hoorn, maart 2021                                       

Algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten