Gezin bank boekje lezen

Wet taaleis

De Participatiewet kent een taaleis. Wat betekent dit?

Taal, werk en bijstand

Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, is het vaak moeilijker om aan het werk te komen. Daarom moeten mensen met een bijstandsuitkering Nederlands kunnen spreken, begrijpen, lezen en schrijven op 1F/A2-niveau. Dit is het taalniveau van kinderen in groep 8 van de basisschool.
Personen in de bijstand moeten zich inspannen om de Nederlandse taal op dit basisniveau (1F/A2) te krijgen.

Taalniveau

Vraagt u bijstand aan of heeft u een bijstandsuitkering, dan kijkt WerkSaam of u dit taalniveau heeft. Op de volgende manier kunt u aantonen dat u het Nederlands voldoende beheerst:

  • U kunt aantonen dat u 8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebt gevolgd.
  • U hebt het inburgeringsexamen behaald.
  • U hebt een ander document waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst. Bijvoorbeeld met een diploma, certificaat of een overgangsbewijs naar het voortgezet onderwijs.

Geen diploma, dan een toets maken

Kunt u niet aantonen dat u het Nederlands voldoende beheerst, dan meldt WerkSaam u aan voor een toets. Deze toets meet of u de Nederlandse taal voldoende spreekt, begrijpt, leest en schrijft. WerkSaam betaalt deze toets.
Slaagt u niet voor deze toets, dan moet u zich inspannen om uw Nederlands te verbeteren. WerkSaam kijkt samen met u wat hiervoor nodig is.

Lagere uitkering als u niet uw best doet

U heeft recht op bijstand, ook als uw Nederlands niet goed genoeg is. Maar wij mogen wel uw uitkering verlagen als u niet uw best doet om beter Nederlands te leren. Wij kunnen uw uitkering dan met 20% per maand verlagen. En na 6 maanden met 40%. En na 1 jaar zelfs met 100%.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.