Moeder Met Kinderen 2

Medewerkingsplicht in de bijstand

U moet meewerken als WerkSaam daarom vraagt. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen mee te werken aan een onderzoek om te kijken of u nog recht heeft op een uitkering. Of aan een huisbezoek. Werkt u niet mee? Dan kunnen wij uw bijstandsuitkering verlagen of soms helemaal stopzetten.

Onderzoek naar het recht op bijstand

Moet ik meewerken aan een onderzoek?

Ja, u moet meewerken aan een onderzoek! In de Participatiewet staat namelijk dat u een medewerkingsplicht heeft. Die geldt voor iedereen met een uitkering (of die een uitkering aanvraagt).

Huisbezoek

Moet ik meewerken aan een huisbezoek?

Ja, u moet meewerken aan een huisbezoek! In de Participatiewet staat namelijk dat u een medewerkingsplicht heeft. Die geldt voor iedereen met een uitkering (of die een uitkering aanvraagt).

Reden van het huisbezoek

Wij moeten wel een goede reden hebben om bij u op huisbezoek te gaan. Bijvoorbeeld als er twijfels zijn of u wel woont op het adres dat u heeft opgegeven. Of dat er misschien (stiekem) een partner bij u woont. Deze twijfel kan ontstaan doordat u niet reageert op onze post of wij uw post ongeopend retour ontvangen. Maar ook door signalen van andere instanties of een anonieme tip.

Met of zonder afspraak?

Wij kunnen van tevoren een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Maar wij komen ook vaak zonder afspraak. Wij geven dan wel duidelijk aan waarom wij het huisbezoek doen.

Legitimatie

Onze medewerkers legitimeren zich met een pasje. Daarop staat ook hun functie: sociaal rechercheur of handhaver.

Huisbezoek weigeren

U mag het huisbezoek weigeren, maar dat kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen dan namelijk niet controleren of uw gegevens kloppen en of u (nog) recht heeft op een uitkering. Als wij vermoeden dat er sprake is van fraude, dan betekent het weigeren om mee te werken aan het huisbezoek, dat wij uw aanvraag afwijzen of uw uitkering stopzetten.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.