Moeder Met Kinderen 2

U krijgt een uitkering

Iedere Nederlander of daarmee gelijkgestelde (iemand die als Nederlander gezien wordt) heeft recht op een inkomen. Als u geen inkomstenbron heeft, of wanneer deze inkomstenbron niet voldoende is, kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een uitkering bij WerkSaam.

Wij verstrekken voor inwoners uit Westfriesland een uitkering vanuit de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Zodra wij uw recht op een uitkering vastgesteld hebben krijgt u aan het eind van elke maand uw uitkering op uw rekening gestort. Ook krijgt u eenmaal per jaar (in de maand juni) uw opgebouwde vakantiegeld uitbetaald.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.