Man Met Hond 3

Boven de 50 jaar werkloos geworden

Bent u vóór 1-1-1965 geboren en na uw 50ste jaar werkloos geworden? En heeft u te weinig inkomsten? Dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen. Ook na uw WW- of WGA-uitkering. Wel moet u de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Let op: voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan heeft u mogelijk wél recht op een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet. Kijk voor meer informatie op deze link.

Als u op onderstaande link klikt, komt u in ons aanvraagsysteem iParticipatie terecht. Als u inlogt met uw DigiD, kunt u vervolgens een uitkering aanvragen. Wij verwerken de gegevens die u aanlevert. Wij nemen die op in ons administratiesysteem. Lees meer hierover op onze privacyverklaring.

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u vóór 1-1-1965 bent geboren en na uw 50ste werkloos bent geworden. Ook moet u de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Om een IOAW-uitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering en die uitkering is even hoog of hoger dan de bijstandsnorm.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Bij de IOAW heeft uw vermogen (bijvoorbeeld huis, auto) geen invloed op uw recht op uitkering.

U krijgt de uitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet. WerkSaam toetst of u aan de voorwaarden voldoet en bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt.

Let op! In de IOAW geldt een sollicitatieplicht, zowel voor u als voor uw eventuele partner.

De hoogte van de IOAW is gebaseerd op het sociaal minimum en uw woonsituatie: samenwonend, kostendeler of alleenstaand. WerkSaam bekijkt of:

 • u inkomsten uit werk heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
 • u een partner met inkomsten (werk, uitkeringen, pensioen) heeft.

Deze inkomsten brengen wij in mindering op uw IOAW-uitkering.

Kostendelersnorm

Bent u alleenstaand en zijn er andere bewoners ouder dan 18? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. Dat komt omdat u sommige kosten, zoals huur, gas, water en elektra met elkaar kunt delen. Als dit zo is wordt de hoogte van de IOAW aangepast. U krijgt een lagere uitkering dan iemand die zijn woning niet met een ander deelt. Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de andere personen hebben.

Welke personen tellen niet mee?

Niet alle personen die waarmee u samen in een woning woont tellen mee voor de kostendelersnorm. Personen die niet mee tellen zijn:

 • Medebewoners/kinderen tussen de 18 en 21 jaar;
 • Medebewoners/kinderen van 21 jaar of ouder die een opleiding of studie volgen waarvoor aanspraak op studiefinanciering (DUO) gemaakt kan worden of die een BBL-opleiding volgen;
 • Samenwonenden met een zakelijke/commerciële relatie.

De hoogte van de IOAW-uitkering vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid

Bent u op uw eerste werkloosheid dag 60 jaar en 4 maanden? Dan kunt u een IOW uitkering aanvragen. Voor de IOW kunt u terecht bij het UWV. Het UWV bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor de IOW.

Stap 1: uitkering aanvragen

U vraagt uw uitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, leest u hier. 

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als u een uitkering aanvraagt. U leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
 • afschriften van uw bankrekeningen

Woont u samen?

Dan vraagt u samen een uitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stellen wij u enkele vragen. Daarmee bepalen wij of u recht heeft op een uitkering. Maar ook wat uw mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons over uw aanvraag.

Als u op de knop 'IOAW-uitkering aanvragen' klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u direct in het formulier om een bijstandsuitkering aan te vragen. Kies 'aanvraag bijstandsuitkering' en klik onderaan op 'Aanmaken'.

Als u het formulier per ongeluk sluit, kunt u het formulier opnieuw opstarten door naar 'mijn formulieren' te gaan (links) en te klikken op 'nieuw formulier aanmaken' (rechtsboven).   

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden gestopt? Dan kunt u een uitkering aanvragen via een verkorte aanvraagprocedure.

U neemt contact op met uw inkomensconsulent. Samen bespreekt u of u in aanmerking komt voor een verkorte aanvraag. Wij sturen u dan de formulieren op. U vult deze in en stuurt het naar ons terug, samen met de gevraagde bewijzen. Daarna heeft u op korte termijn een gesprek met uw inkomensconsulent. Samen bekijkt u de situatie verder.

Als u een arbeidscoach heeft, kunt u er ook voor kiezen daar contact mee op te nemen. Samen kijkt u of u direct naar werk bemiddeld kunt worden. Dan is het aanvragen van een uitkering niet nodig.

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.