Werkgever En Werknemer

Uitkering voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf moeten stoppen omdat zij onvoldoende inkomen uit het bedrijf hebben (IOAZ)

Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf stoppen omdat u onvoldoende inkomen heeft? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De IOAZ is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot het bijstandsniveau. De IOAZ-uitkering gaat in vanaf het moment dat u stopt met uw bedrijf. U krijgt dit tot u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Zorg ervoor dat u een aanvraag indient voordat u met uw bedrijf stopt. U kunt tot maximaal 18 maanden na de toekenning van uw aanvraag uw bedrijf beëindigen.

Wij verwerken de gegevens die u aanlevert. Wij nemen die op in ons administratiesysteem. Lees meer hierover op onze privacyverklaring.

Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen voor IOAZ

  • U bent tussen de 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt of u hebt de afgelopen 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
  • U hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt.
  • Uw gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar is minder dan € 26.455,00 per jaar.

Meer informatie over de IOAZ kunt u vinden op de website van Rijksoverheid en op de website krijgikbbz.nl.