Werkgever En Werknemer

Uitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? Of moet u stoppen met uw eigen bedrijf omdat u daar niet meer van kunt leven? Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of een lening voor bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

De Bbz-regeling biedt 2 mogelijkheden:

 • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan kunt u tijdelijk (maximaal 12 maanden) een aanvullende uitkering krijgen.
 • Heeft u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.

Het is vanaf maandag 3 januari 2022 mogelijk een Bbz-aanvraag in te dienen. De volgende bewijsstukken moet u bij een aanvraag uploaden. Het is handig als u deze alvast bij elkaar zoekt voordat u online de aanvraag indient:

 • Geldig legitimatiebewijs (van u en uw eventuele partner)
 • Inschrijvingsbewijs handelsregister/KvK
 • De jaarcijfers van uw bedrijf van de afgelopen 3 boekjaren
 • De aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekering van de afgelopen 3 boekjaren
 • Bij huurwoning: huurspecificatie en beschikking huurtoeslag
 • Bij koopwoning: actueel hypotheekoverzicht (inclusief maandelijkse aflossings- en rentebedrag), de WOZ-beschikking, waterschapslasten en de opstalverzekering.
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen (ook van uw minderjarige kinderen)
 • Bewijsstukken van overige privébezittingen (denk aan auto, motor, boot, sieraden, kunst, etc.)
 • Bewijsstukken van uw privéschulden
 • Bewijsstukken van inkomsten buiten het bedrijf (van u en uw eventuele partner)
 • Vergunningen
 • Bankafschriften van uw zakelijke bankrekeningen

Wij verwerken de gegevens die u aanlevert. Wij nemen die op in ons administratiesysteem. Lees meer hierover op onze privacyverklaring.

Hoe werkt de Bbz-inkomensaanvulling?

De Bbz-inkomensaanvulling in het 4e kwartaal van 2021 (van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021) en het 1e kwartaal van 2022 (van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) is vergelijkbaar met Tozo, maar niet hetzelfde. Een verschil tussen Bbz-inkomensaanvulling en Tozo is dat u meer informatie over uw situatie en uw bedrijf bij ons moet aanleveren. Ook onderzoeken wij of uw bedrijf levensvatbaar is.

 

Als u recht heeft op de Bbz-inkomensaanvulling in het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022, vragen wij u na afloop van iedere maand wat uw inkomen in die maand was. Wij vullen uw inkomsten iedere maand aan tot het bijstandsniveau. Het bedrag dat u als aanvulling van ons krijgt, is een gift.

Het kan zijn dat u tijdelijk niet voldoende inkomen heeft uit uw bedrijf, maar dat uw bedrijf wel levensvatbaar is. Dan kunt u tijdelijk een uitkering krijgen. Welk bedrag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Het bedrag hangt ook af van uw leefsituatie. Bijvoorbeeld of u een partner hebt.

Als u geld nodig heeft en u krijgt dit niet van een bank of een andere geldverstrekker, dan kunt u mogelijk geld krijgen van WerkSaam. Dit is altijd een lening. Een belangrijke voorwaarde is dat uw bedrijf na het verstrekken van de geldlening weer verder kan. Dit noemen we levensvatbaar.

Als u vanuit een bijstandsuitkering een bedrijf wilt starten, dan komt u misschien in aanmerking voor een aanvulling van uw inkomen uit de Bbz. U moet dan wel genoeg gaan verdienen met uw bedrijf. Dit hoeft niet meteen, maar wel na een bepaalde periode. Om dit vooraf te kunnen beoordelen, moet u een ondernemingsplan laten zien. Mogelijk kan het startersloket u helpen bij de start van uw bedrijf. Kijk ook eens op hun website.

Als u een bedrijf wilt starten, dan kunt u mogelijk een bedrijfskapitaal krijgen. Dit is een lening met een maximumbedrag met een rentepercentage van 8%. WerkSaam maakt met u afspraken over het terugbetalen van de lening.

Oudere ondernemers (geboren voor 1 januari 1960) kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen tot het bijstandsniveau. Op deze manier kunt u blijven ondernemen, zodat u deels in uw eigen inkomen kunt voorzien. U krijgt dit totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Bbz-inkomensaanvulling voor ondernemers die stoppen

Is uw bedrijf niet langer levensvatbaar of bent u door andere omstandigheden zoals ziekte, niet langer in staat om door te gaan met uw bedrijf? Mogelijk heeft u enige tijd nodig om uw bedrijf te beëindigen. Denk hierbij aan de verkoop van een voorraad, lopende huurverplichtingen, het zoeken naar een koper om het bedrijf over te nemen of het afronden van een opdracht.

 

Bij het afbouwen van uw bedrijf zijn uw inkomsten mogelijk niet voldoende om van te kunnen leven. U kunt dan een aanvulling op uw inkomen krijgen tot aan het geldende bijstandsniveau. U krijgt deze aanvulling gedurende het afbouwen van uw bedrijf (tot maximaal 12 maanden).

Meer informatie over de Bbz kunt u vinden op de website van Rijksoverheid en op de website krijgikbbz.nl