Medewerker Groenvoorziening

Hulpmiddelen voor werk

Soms hebben mensen met een arbeidsbeperking een hulpmiddel nodig om hun werk goed te kunnen doen. Hierdoor wordt een werkplek die eerst ongeschikt leek, passend voor deze werknemer. De kosten hiervan kunnen meestal via subsidie of via WerkSaam worden vergoed.

Dit zijn de voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden op een rij:

  • De persoon moet een uitkering van WerkSaam ontvangen, of wordt als niet-uitkeringsgerechtigde begeleid naar werk op basis van de Participatiewet.
  • Het hulpmiddel, of de voorziening is nodig voor het werk.
  • Het moet gaan om de meest geschikte en voordelige oplossing.
  • De medewerker waarvoor het hulpmiddel nodig is gaat voor minimaal 6 maanden het werk uitvoeren.

Om de noodzaak van het hulpmiddel vast te stellen kan WerkSaam advies inwinnen bij de behandelend arts of specialist.

Als het hulpmiddel overdraagbaar is aan anderen verstrekt WerkSaam het hulpmiddel in bruikleen. WerkSaam verstrekt het hulpmiddel in eigendom als het hulpmiddel niet overdraagbaar is, omdat het op maat is gemaakt.

Wanneer geen vergoeding

WerkSaam geeft het hulpmiddel niet als de zorgverzekeraar of het UWV het hulpmiddel vergoedt. WerkSaam vergoedt het hulpmiddel ook niet als de werkgever verplicht is dit te vergoeden (bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen).

De voorwaarden voor gebruik van het hulpmiddel staan in de beleidsregel hulpmiddelen voor werk WerkSaam Westfriesland.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: werkschoenen
Client 1: is door WerkSaam bemiddeld naar een werkgever in de logistiek en heeft werkschoenen nodig. De aanvraag voor werkschoenen wordt afgewezen, omdat de werkgever deze hoort te verstekken aan zijn personeel.

Client 2: werkt bij dezelfde werkgever en door een aandoening aan zijn voeten kan hij geen standaard werkschoenen aan die de werkgever biedt. WerkSaam vergoedt de orthopedische werkschoenen.

Voorbeeld 2: hulpmiddel bij lezen
Een medewerker met een beschutte werkplek heeft zeer beperkt zicht en heeft voor het lezen van informatie op het werk een hulpmiddel nodig. WerkSaam vraagt advies aan de bedrijfsarts. Deze adviseert software aan te schaffen die de tekst op het scherm voorleest. WerkSaam schaft de software aan en geeft deze in bruikleen aan de medewerker.

 

Subsidie voor aanpassingen in uw bedrijf

Bent u van plan voor een of meerdere medewerkers een werkplek aan te passen binnen uw bedrijf? Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden. U kunt tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan of om de aanschaf van bepaalde meeneembare voorzieningen. Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van het WSP NHN.  

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.