Werkgever En Werknemer

Loondoorbetaling bij ziekte (No-riskpolis)

Neemt u iemand in dienst met een indicatie banenafspraak (deze medewerker staat dus in het Doelgroepregister), dan kunt u gecompenseerd worden bij ziekte van de werknemer. Dit heet de no-riskpolis.

Is de werknemer ziek? Dan betaalt u het loon gewoon door. U geeft bij het UWV aan dat de werknemer ziek is en u krijgt een vergoeding van het loon tijdens de ziekteperiode van het UWV.

De no-riskpolis maakt het voor een werkgever financieel aantrekkelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor mensen met een arbeidsbeperking is het hierdoor gemakkelijker om werk te vinden.

Wilt u meer informatie over de no-riskpolis? Neemt u dan contact op met het UWV.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.