Gezin bank boekje lezen

Volwasseneneducatie

Dit is voor Inwoners uit de regio Westfriesland in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Dit geldt ook voor inwoners die geen uitkering hebben van WerkSaam. Inwoners uit deze regio die nog moeten inburgeren, kunnen geen gebruik maken van taaltrajecten voor volwassenen.

Doelgroep

Inwoners uit de regio Westfriesland in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Dit geldt ook voor inwoners die geen aanspraak maken op de bijstand. Inwoners uit deze regio die nog moeten inburgeren, kunnen geen gebruik maken van de taaltrajecten voor volwassenen.

Taalaanbod

Het ROC De Kop verzorgt op verzoek van WerkSaam verschillende taaltrajecten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Deze trajecten (bijv. Nederlands als moedertaal, Nederlands voor anderstaligen en Staatsexamen) verzorgt het ROC De Kop in Hoorn.

Daarnaast ondersteunt het Taalhuis volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, bijv. met conversatielessen. Opgeleide vrijwilligers verzorgen deze lessen. Het Taalhuis kan u ook helpen met leren rekenen of digitale vaardigheden. Het Taalhuis nodigt u uit voor een intakegesprek en kijkt welk traject bij u past. Ook verzorgt het Taalhuis uw aanmelding bij het ROC, indien dat het juiste traject is.

Deelname aan een taaltraject is gratis. U betaalt alleen het cursusmateriaal en uw reiskosten.

Aanmelden

Aanmelden kan via het Taalhuis.

Bent u een cliënt van WerkSaam? Doe dan de aanmelding samen met uw coach.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.