Verpakken 3

Doelgroepregister

In het Doelgroepregister staan alle mensen die vallen onder de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en de werkgevers. Die afspraak gaat over werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

Het Doelgroepregister wordt beheerd door het UWV. Sommige mensen komen automatisch in het Doelgroepregister, zoals bijvoorbeeld schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Anderen moeten een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen bij het UWV om in het Doelgroepregister te komen.

Als u in het Doelgroepregister staat, dan wordt uw kans op het krijgen van betaald werk groter. Voor een werkgever heeft het voordelen om iemand uit het Doelgroepregister aan te nemen. De werkgever kan dan gebruik maken van verschillende vergoedingen en regelingen.
Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met uw coach.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.