Inkomstenvrijlating

Gaat u parttime werken en ontvangt u daarnaast een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ)? Dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen.

Wat is inkomstenvrijlating?

Een gedeelte van uw inkomsten trekken wij niet van uw uitkering af. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden.

Er zijn drie soorten inkomstenvrijlatingen:

  1. De algemene inkomstenvrijlating.
  2. De inkomstenvrijlating alleenstaande ouder.
  3. De inkomstenvrijlating medisch uren beperkt.

De algemene inkomstenvrijlating

Deze vrijlating is 25% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 203,- per maand en duurt maximaal 6 maanden. De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u:

  • 27 jaar of ouder bent.

De inkomstenvrijlating alleenstaande ouder

Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 127 per maand en duurt maximaal 30 aaneengesloten maanden. De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Alleenstaande ouder bent.
  • 27 jaar of ouder bent.
  • De algemene inkomstenvrijlating al hebt gehad.

De inkomstenvrijlating medisch uren beperkt

Deze vrijlating is 15% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 128,81 per maand. Deze vrijstelling krijgt u alleen als wij hebben vastgesteld dat u niet volledig kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling. De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Een document van het UWV heeft waar in staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking heeft.
  • De algemene inkomstenvrijlating en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouder niet op u van toepassing zijn.

Toepassing inkomstenvrijlatingen

Het is mogelijk dat u voldoet aan de voorwaarden voor twee of zelfs drie inkomstenvrijlatingen. In dat geval krijgt u de vrijlatingen na elkaar, in de volgorde zoals die hierboven staat.

Hoe vraagt u de inkomstenvrijlating(en) aan?

U hoeft de inkomstenvrijlating niet aan te vragen. Als u voldoet aan de voorwaarden voor één of meer vrijlatingen, dan bespreekt uw coach van WerkSaam dat met u. Krijgt u geen vrijlating? En denkt u dat u daar wel recht op heeft? Neem dan contact op met uw coach.

Meer informatie