Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning bij uw gemeente. Op deze pagina leest u meer over minimaregelingen.

Het verschilt per gemeente waarvoor u financiële ondersteuning kunt krijgen. Voorbeelden van financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen zijn:

  • Bijzondere bijstand
  • Collectieve aanvullende zorgverzekering
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Kwijtschelding belastingen
  • Sport- en cultuurstrippenkaart

Voor meer informatie over de mogelijkheden, adviseren wij u de website van uw eigen gemeente te raadplegen.

Heb ik recht op financiële ondersteuning?

Het Nibud en Stimulansz  hebben een website ontwikkelt waarop u kunt berekenen of u recht heeft op financiële ondersteuning. Ga naar www.nibud.nl/berekenuwrecht om een berekening uit te voeren.

Organisaties voor mensen met een laag inkomen

Er zijn  verschillende organisaties die zich inzetten voor mensen met een laag inkomen zoals:

  • Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen
  • Jeugdsportfonds Noord Holland creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging;
  • Voedselbank biedt hulp door wekelijks een voedselpakket te verstrekken aan personen en gezinnen uit West-Friesland die in een financiële noodsituatie verkeren.