Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien hulp krijgen bij het regelen van uw geldzaken of kwijtschelding bij uw gemeente. Hieronder leest u daar meer over.

Per gemeente kan de hulp anders zijn. Voorbeelden van hulp zijn:

  • Bijzondere bijstand
  • Collectieve aanvullende zorgverzekering
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Kwijtschelding belastingen
  • Sport- en cultuurstrippenkaart

Als u meer wilt weten, kunt u het beste op de website van uw eigen gemeente kijken..

Heb ik recht op hulp bij mijn bankzaken?

Bij de bedrijven Nibud en Stimulansz kunt u vragen stellen over geld, schulden, pensioen of andere vragen over inkomen. Op de website kunt u kijken of u hulp kunt krijgen. Dit kunt u doen op www.nibud.nl/berekenuwrecht. Veel gemeenten doen hieraan mee, maar helaas niet allemaal.

Organisaties voor mensen met een laag inkomen

Er zijn meerdere bedrijven die mensen met een laag inkomen willen helpen zoals:

  • Stichting Leergeld probeert kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te helpen om mee te kunnen doen in de maatschappij
  • Jeugdsfportfonds Noord Holland is voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen, die vanwege de contributie geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Zij proberen of die kinderen toch mee kunnen doen;
  • De Voedselbank: biedt hulp door elke week een voedselpakket te geven aan personen en gezinnen die weinig tot geen geld hebben.