Bijzondere bijstand

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de categoriale bijzondere bijstand. Categoriaal wil zeggen dat alle personen die aan de voorwaarden voldoen de bijzondere bijstand krijgen. Dat was meestal een vast bedrag per jaar. Daarbij was het niet belangrijk of er kosten gemaakt werden. Alleen de collectieve aanvullende zorgverzekering en de stadspas voor culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten mag nog categoriaal.

Individuele bijzondere bijstand is nog wel mogelijk na 1 januari 2015. Individueel wil zeggen dat bij uw aanvraag wordt gekeken naar uw omstandigheden en de kosten die u maakt. Voor kosten waarvoor u voorheen categoriale bijzondere bijstand kreeg kunt u nu misschien individuele bijzondere bijstand krijgen.

Waar kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij uw eigen gemeente:

- Gemeente Hoorn

- Gemeente Koggenland
- Gemeente Enkhuizen
- Gemeente Drechterland
- Gemeente Stede Broec
- Gemeente Medemblik
- Gemeente Opmeer

Voor welke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Voorbeelden van kosten die u moet maken waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn:

  • Kosten voor ziekte
  • Kosten voor een advocaat
  • Kosten voor uw woning
  • Kosten voor kinderopvang

Let op! U vraagt bijzondere bijstand altijd aan vóórdat u de kosten daadwerkelijk maakt.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Als u onverwacht te maken krijgt met noodzakelijke kosten, die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Er wordt wel van u verwacht dat u alles heeft geprobeerd om deze kosten zelf te betalen. Er gelden een aantal voorwaarden om (gedeeltelijk) bijzondere bijstand te krijgen:

  • Het gaat om kosten die u normaal gesproken niet maakt. De kosten zijn door bijzondere omstandigheden ontstaan.
  • De kosten zijn noodzakelijk. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld. Als de kosten door een andere instantie worden vergoed is er geen bijzondere bijstand mogelijk.
  • U kunt de kosten niet betalen uit uw eigen inkomen of vermogen.
  • U moet altijd kunnen aantonen dat u de kosten maakt, bijvoorbeeld met een nota. Als u de kosten niet kunt aantonen krijgt u geen bijzondere bijstand.

Of u bijzondere bijstand krijgt en hoeveel uit krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag kunnen per gemeente verschillen. De gemeentes hebben beleidsvrijheid over de invulling van de bijzondere bijstand.

Meer informatie

Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Uitgelicht