Receptie 3

Commissie toetsing op verdringing en oneerlijke concurrentie

WerkSaam krijgt regelmatig vragen over verdringing op de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie. Misschien heeft u daarover gelezen in de krant, op sociale media of er op een andere wijze iets over gehoord. Enige uitleg is op zijn plaats.

WerkSaam is tegen verdringing. Het uitgangspunt is dat voor volwaardig werk een volwaardig loon betaald moet worden. WerkSaam is verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk; zonder recente werkervaring is er vaak nauwelijks een kans op een reguliere baan en blijft iemand langer in de bijstand.

WerkSaam begeleidt personen met een bijstandsuitkering naar een betaalde baan. Hiervoor hebben wij diverse ‘instrumenten’, zoals bijvoorbeeld een proefplaatsing. Dit is een tijdelijke plaatsing bij een werkgever met behoud van uitkering. Een proefplaatsing is vooruitlopend op een mogelijke (vaste) baan. Eventuele twijfels bij een werkgever over de geschiktheid van een kandidaat kunnen door de proefplaatsing worden weggenomen.

Bij het opdoen van werkervaring kunnen zich in de praktijk situaties voordoen die zich op een grensvlak van verdringing van betaalde arbeid bevinden, of die ondanks alle voorwaarden en criteria toch tot een ongewenste situatie kunnen leiden. WerkSaam heeft maatregelen genomen om verdringing en oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Daarom hebben wij met ons bestuur duidelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan deze instrumenten moeten voldoen. Zo geldt voor een MBU-traject (werken met behoud van uitkering) dat deze maximaal 6 maanden mag duren. Een proefplaatsing waarbij een vast contract in het verschiet ligt mag maximaal twee maanden duren en er moet altijd een reguliere vacature zijn en de intentie om na een geslaagde proefperiode door te stromen naar deze baan.

Ondanks deze duidelijke afspraken zullen zich in de praktijk situaties kunnen voordoen waarbij mogelijk verdringing of oneerlijke concurrentie heeft plaatsgevonden. Daarom stelt ons bestuur een regionale toetsingscommissie in die klachten en vragen over onze activiteiten kan toetsen en kan beoordelen of sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. De toetsingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties zoals de vakbond, een werkgeversorganisatie, het UWV en de cliëntenraad. Werkzoekenden, werkgevers en werknemers uit Westfriesland kunnen zich melden bij de commissie via email: commissieverdringingwf@gmail.com of per post (Commissie Voorkomen verdringing, Postbus 566, 1620 AN Hoorn).

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.